Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Nieuwsbrieven

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven: Vlaamse Ouderenraad 17/7, çavaria 17/7, Vlaamse Ouderenraad 24/7, Sociaal Net 27/7

Nieuwsbrief VIVEL 20 juli 2020

Oproep contactvrijwilligers project 'samen veerkrachtig' ELZ Scheldekracht

Eerstelijnszone Scheldekracht doet een oproep naar contactvrijwilligers voor de campagne 'samen veerkrachtig'. Meer informatie en intekenen

Nieuwsbrief VIVEL 15 juli 2020

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht 10 juli 2020

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent 1 juli 2020

Nieuwsbrief hervorming eerstelijn 3 juli 2020

Nieuwsbrief Vivel 23 juni 2020

Zet mee in op veerkracht tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Van 1 tot 10 oktober staat het belang van veerkracht centraal tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Veerkracht leert ons omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen maar ook met tegenslag in het leven. Het thema van de 10-daagse is dit jaar opnieuw 'Samen Veerkrachtig': zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. Meer info

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht

Giften 60% fiscaal aftrekbaar

Heeft je vereniging het moeilijk om dit jaar het hoofd boven water te houden zonder de gewone fondsenwervende acties? Roep je sympathisanten op om een gift te doen! De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

Lotgenoten veilig opnieuw samenbrengen

Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen komen stilletjes aan uit hun kot en verkennen de mogelijkheden om hun leden en lotgenoten opnieuw fysiek bijeen te brengen. Trefpunt Zelfhulp geeft enkele richtlijnen mee om dit zo veilig mogelijk aan te pakken. Meer info

Ziekenhuisnetwerk Gent officieel uit de startblokken

Het ziekenhuisnetwerk Gent omvat de ziekenhuizen UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn, en is officieel van start gegaan. Meer info

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent 16 juni 2020

Alles weten over ouder worden

Je kan in het leven niet alles voorzien, maar door op voorhand na te denken over mogelijke scenario’s en oplossingen, leef je met een geruster gemoed. De praktische gids ‘Alles weten over ouder worden’ van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat helpt ouderen daarbij.

Informatie- en praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 5 september en 28 november informatie- en praatnamiddagen. Meer info

Noodoproepen voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking

Als je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, kan je de noodcentrales nu ook bereiken via app en SMS. Meer info

Enchanté Corona Stadsplan

Raadpleeg voortaan dit online Enchanté Corona Stadsplan om te zien welke zaken momenteel een aanbod hebben, een uitgestelde take-away (zonder bestelling) bijvoorbeeld. Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. 

Info over de venstermondmaskers

Het gebruik van klassieke mondmaskers heeft een grote impact op het leven van personen met een auditieve beperking, omdat zij voor hun communicatie afhankelijk zijn van liplezen/het kunnen volgen van de mimiek.Venstermondmaskers zijn niet enkel aan te raden voor mensen met een auditieve beperking, maar gaat ook ruimer. Zie mail.

Uitbreiding naar 65+ en update tijdelijke maatregelen ELP

Het PAKT meldt een uitbreiding naar 65+ en andere maatregelen voor de begeleiding van 65 plussers. Zie mail.

Trefdag Zelfzorg 2020: het belang van lotgenotencontact

Op woensdagvoormiddag 18 november 2020 organiseert Plazzo opnieuw een Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Deze keer over het belang van lotgenotencontact. Meer informatie volgt nog maar hou nu alvast deze datum vrij, want ook Minister Beke komt.

Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 24 september organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum

Infomomenten Gezin en Handicap

Ook in 2020 organiseert Gezin en Handicap terug infomomenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

De lage emissiezone Gent komt eraan

Vanaf 1 januari 2020 is de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone. De meest vervuilende wagens mogen er dan niet langer in. Op de website vind je alle informatie, verschillende folders en informatie over subsidies en premies

Vacature kantoorvrijwilliger Diabetesliga

De Diabetesliga is op zoek naar een kantoorvrijwilliger. Meer informatie

Hoe een goed doel steunen, kan zorgen voor lagere successierechten

Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen

(Deel-)SEL Gent verhuist

(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info

De Helpper app is er

Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info

Vormingsaanbod Herstelacademie

De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.

Samenlevingsprijs Stad Gent

Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info

Gezondheidsgidsen (community health workers)

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

Kookboek voor beroertepatiënten

Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be

Rookvrije Stad Gent

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Dender

Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 

Houvast na diagnose dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Nieuwsbrief Eerstelijnzone Panacea

Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 

Mythes en misverstanden over epilepsie

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Oefengroepen Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vorming voor vrijwilligersorganisaties

Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Activiteiten gezin en handicap

Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

Jaaroverzicht Plazzo 2018 

Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  

Ervaringsdeskundigen in algemene ziekenhuizen

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info

Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info

Samenspraakfiche

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info