Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Similes bezorgt je graag een overzicht van de activiteiten in december die in jouw buurt plaatsvinden. Ontdek ze hier!


Op 13 december nodigt Alzheimer Liga Vlaanderen je uit voor de eerstkomende familiegroep dementie Gent, in de polyvalante zaal van WZC Tempelhof, vanaf 19u30. Het thema van de avond is nachtelijke onrust, gebracht door Veerle De Bou. Meer informatie kan je hier terugvinden.


De hoge energieprijzen maken het voor veel Gentenaren niet langer haalbaar om elke dag knusjes de verwarming aan te zetten. Daarom maakt Stad Gent werk van warme winterplekken, verwarmde gemeenschappelijke ruimtes voor iédereen die daar nood aan heeft. Je kan er tot eind februari 2023 terecht om je op te warmen. Al meer dan 70 buurtcentra, lokale dienstencentra, sociale restaurants en open huizen stellen hun ontmoetingsruimtes open. Ken jij mensen die graag even opwarmen in zo’n warme winterplek? Verwijs ze dan zeker door naar één van die locaties in hun buurt. Je vindt het volledig aanbod op stad.gent/warmewinterplekken. 


In de huidige energiecrisis zoeken mensen naar creatieve oplossingen om hun huis goedkoper te verwarmen. Veel kwetsbaren verwarmen hun huis met het stoken van bijvoorbeeld hout of Zibro Kamin. Dat is echter niet zonder gevaar: als je je huis niet goed verlucht heb je kans op co-vergiftiging, met ernstige gevolgen. Maak je naasten bewust van het belang van verluchting om co-vergiftiging en andere gezondheidsklachten te voorkomen. Op deze webpagina vind je meer informatie, promotiemateriaal en adviezen om je huis te verluchten met een beperkt warmteverlies.


Kan de oprichting van een (private) stichting of maatschap een mogelijkheid zijn om op een goede manier je nalatenschap te regelen voor je kind met een handicap? Tijdens dit webinar, georganiseerd door Gezin en Handicap dat zal plaatsvinden op 15 december, kom je te weten hoe een (private) stichting of maatschap werkt en wat de Koning Boudewijnstichting op dit gebied te bieden heeft. Inschrijven kan via deze link.


Op 8 februari 2023 vindt de 5e Vlaamse Hersteldag plaatsin het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Het thema van deze editie is multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel. Meer info en inschrijven kan via de website.


Stad Gent en haar ambassadeurs nodigen je uit op 17 december voor de eerste netwerkdag sociale verenigingen. Na een warme welkom en een inleidend woordje door schepen Astrid De Bruycker neemt professor Bart Cambré je mee in de wondere wereld van 'organisatienetwerken'. Daarna kan je aanschuiven aan enkele dialoogtafels. Het programma en de inschrijvingslink kan je terugvinden via de website van Stad Gent.


Op donderdag 17 november 2022 werden Oost-Vlaamse zelfzorg-, mantelzorg- en lotgenotenverenigingen samengebracht in Buurthuis ‘t Hoeveke. Het thema van de Trefdag Zelfzorg was herstel op verschillende levensdomeinen. We maakten er samen een boeiende en creatieve voormiddag van. Klik hier voor enkele sfeerbeelden van de dag. Het verslag kan je via deze link lezen en de presentatie kan je hier herbekijken.


Hoewel de ouderenzorg erg onder druk stond de laatste jaren, kwam de stem van de bewoners zelf weinig aan bod. Hun ervaringen bleven vaak buiten beeld. Maar daar komt nu verandering in. Via een grootschalige bevraging zullen bewoners van woonzorgcentra hun mening kunnen delen over hun wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum. Hun antwoorden zullen een beeld geven over de kwaliteit van de woonzorg in Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse ouderenraad staan in voor de uitrol van dit project, in samenwerking met Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Lees het hier.


Als vrijwilliger vervul je een unieke rol voor de mensen die je bezoekt. Door de tijd die je met mensen doorbrengt, je open houding en aandacht, zie en hoor je soms meer dan andere bezoekers. Reguliere zorgverleners -als die er zijn- hebben vaak niet de tijd om alles te zien. Andere bezoekers zijn al snel minder bekend met zorgbehoeften en ondersteuningsmogelijkheden; of soms erg persoonlijk betrokken waardoor objectief oordelen moeilijker kan zijn. Deze vorming is voor buurtvrijwilligers die personen bezoeken met chronische en/of palliatieve noden in hun buurt. De workshop bestaat uit een basismodule en een terugkommoment (2 maanden later) met focus op reflectie en uitwisseling van ervaringen. Meer informatie en hoe je je kan inschrijven, ontdek je hier.


Similes bezorgt je graag een overzicht van de activiteiten in november die in jouw buurt plaatsvinden. Ontdek ze hier!


De Dag van de Zorg van afgelopen mei was een schot in de roos. Met een recordaantal deelnemers (300!), met veel bezoekers (op sommige sites was het over de koppen lopen) en met heel tevreden organisaties, zo blijkt uit de evaluatie-bevraging. Zondag 19 maart 2023 is de dertiende editie van Dag van de Zorg en wordt opnieuw zorg en welzijn in de kijker gezet. Het is dé hoogdag en feestdag van de sector en apotheose van Week van de Zorg. Heb je interesse om als organisatie deel te nemen aan Dag van de Zorg 2023? Kijk vlug even naar het aanbod en schrijf jouw organisatie vandaag nog in.


Het zorg-ID is een zorgpaspoort bedoeld om de communicatie tussen de patiënten en het zorgteam te versterken en hierdoor de zorg voor de patiënt te verbeteren. Naast je eigen naam en contactgegevens kunnen ook volgende zaken op een Sibe-pas vermeld worden: huisarts, thuisverpleegkundige, de persoon die als 1ste gecontacteerd moet worden, huisapotheker, mutualiteit, wilsverklaring(en)... Het pasje wordt afgeleverd in een hoesje om gemakkelijk samen met jouw identiteitskaart te bewaren. Heb jij al een zorg-ID maar zijn er al veel zaken veranderd? Vraag dan zeker en vast een nieuw pasje aan!


Universiteit Gent en Vrije universiteit Brussel organiseren in samenwerking met Kom op tegen Kanker een workshop over het opmerken en signaleren van chronische en/of palliatieve noden. Waar en wanneer deze workshop doorgaat kan je in deze folder terugvinden.


Op 7 december 2022 organiseert Onze Nieuwe Toekomst een studiedag. Op deze studiedag zullen verschillende workshops gegeven worden over thema's die ze in de kijker willen zetten. Inschrijven kan via deze link. Vragen over deze studiedag kan je stellen via info@ont.be.


Tanderuis ondersteunt een woonzorgtraject te Destelbergen. Binnen dit burgerinitiatief wonen 4 (jong)volwassenen met autisme samen. Er is ondersteuning vanuit Tanderuis. Momenteel is er 1 plaats vrij en zijn ze dus op zoek naar een nieuwe bewoner. Ken je iemand met autisme die op zoek is naar een leuke plek om te wonen samen met 3 andere jongvolwassenen met autisme? Check op de folder de informatie.


Deze nieuwsbrief van het Vlaams Mantelzorgplatform bundelt tal van activiteiten en nieuwe initiatieven van de 6 erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.


Met deze nieuwsflits wenst het agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling woonzorg, je eraan te herinneren dat elke ernstige gebeurtenis of elk geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verplicht en zo spoedig mogelijk moet gemeld worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Het vormingsaanbod van het Vrijwilligerspunt is klaar voor dit najaar! Het bevat zoals steeds een mix van infosessies, workshops en praktijkbezoeken, gericht aan mensen die als vrijwilliger actief zijn, en mensen die voor een Gentse organisatie vrijwilligers coördineren. Ontdek het overzicht.


De Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox streven er samen met Alzheimer Liga Vlaanderen naar om de persoon met dementie en zijn omgeving een volwaardige plaats te geven in onze maatschappij. Ze willen blijven focussen op de mogelijkheden die er zijn, zonder daarbij kwetsbaarheden uit de weg te gaan. Ze willen ontmoetingen stimuleren om elkaar te kunnen steunen. Om deze boodschap kracht bij te zetten en te symboliseren organiseren de Expertisecentrum dementie Paradox, Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen een nieuwe actie: Zuurstof voor dementie - plant een boom.


In bijlage vind je de folder met het programma van het Inloophuis Dementie, najaar 2022. Nieuw is het maandelijkse ontmoetingsmoment in het Inloophuis waar mensen met dementie (en hun mantelzorgers) van harte welkom zijn voor een ontspannen namiddag. Ook in bijlage kan je de folder 'Herken jij de signalen van dementie?' terugvinden.


Het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 is een feit! Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, onderdeel van VIVEL, schreef en coördineerde het ontwerp van dit nieuwe plan. Na een intensief en cocreatief traject zijn ze klaar om dit plan nu vorm te geven. Samen met andere partners en de (erkende) mantelzorgverenigingen zullen ze ernaar streven dat de mantelzorger meer (h)erkenning krijgt. Bekijk het volledige plan hier.


Op zaterdag 23 april nodigt Stad Gent je uit op de site van De Meubelfabriek voor het netwerkevent sociaal middenveld. De Meubelfabriek is een inspirerende plek waar meer dan 20 organisaties van divers pluimage tijdelijk hun intrek hebben genomen. Er is een uitgebreid programma samengesteld. Je komt meer te weten over het toekomstige instappunt voor verenigingen, het pioniersbudget en het ééngemaakt subsidiereglement voor doelgroepen. We denken ook verder na over het middenveldparlement. En er is een sessie over Samen aan Zet, de sociale kaart, de wijkregisseur en het digitaal platform. Voor elk wat wils dus. Je kiest zelf bij inschrijving waar je meer over wil weten, nadenken of aan wil meewerken.


Twee studenten van de richting Sport- en Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven doen onderzoek naar welke gevolgen het opnemen van de zorg voor een naaste met Alzheimer met zich meebrengt voor de mantelzorger. Om dit te onderzoeken hebben ze een vragenlijst ontwikkeld specifiek voor mantelzorgers die mensen met Alzheimer ondersteunen. Met deze vragenlijst willen ze meer informatie verkrijgen over sociale relaties, beweging en algemeen welzijn. Het invullen duurt een kleine 15 minuten en kan gemakkelijk online gebeuren via volgende link. Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.


In het kader van een studie naar de rol van vrijwilligers in de ondersteuning van thuiswonende mensen met supportieve zorgnoden (in brede zin), wil UGent in een interview graag uw ervaringen met vrijwilligers verkennen. Dit om de vorming van vrijwilligers te verbeteren. Deze studie wordt uitgevoerd door Universiteit Gent, in samenwerking met Samana en gesteund door Kom op tegen Kanker. Voor deelname of vragen kan u vrijblijvend contact opnemen met Sabet Van Steenbergen (sabet.vansteenbergen@ugent.be of 0478/10.79.12). Meer informatie kan u in de informatiebrief lezen en via de flyer.


Via het Sociaal Innovatiefonds wil Stad Gent tweejaarlijks maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aanpakken. Vanaf 1 februari 2022 kan er opnieuw een projectvoorstel ingediend worden voor het Sociaal Innovatiefonds via deze pagina. Ook deze keer vormden sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers het uitgangspunt voor de projectoproep. Eén van de uitdagingen was de oproep te verfijnen door enkele thema's uit de signalenbundel 2021 te selecteren. Drie thema's vormen het kader voor deze projectoproep, deze kan je hier vinden.


De dienst patiëntenbegeleiding van AZ Sint-Lucas Gent wil na een periode met richtlijnen als afstand houden en uitstellen van live-overleg terug enkele stappen zetten in gestructureerd overleg en elkaar veilig ontmoeten om de uitwisseling met de vertegenwoordiger van de patiëntverenigingen een boost te geven. Samen met ervaren zorgvragers nagaan hoe hun zorgaanbod steeds kan verbeterd worden of persoonsgerichter gemaakt kan worden. Informeren, begeleiden en empowerment van patiënten willen ze optimaliseren met jouw steun. Wat de dienst wil bereiken in 2022 kan je hier lezen.