Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Klankbordgroep Eerstelijn

Sinds 2011 ondersteunt Plazzo ism het Vlaams Patiëntenplatform een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Op die manier ondersteunt men de vertegenwoordiging van patiënten tot hiertoe in de SELs en vanaf nu ook in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op maandag 4 november 2019 om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be

Patiëntvriendelijk AZ Sint-Lucas Gent

Op 9 oktober organiseert AZ Sint-Lucas samen met Trefpunt Zelfhulp en PLAZZO een startvergadering voor patiëntenverenigingen van het project zelfhulpvriendelijk ziekenhuis. Meer info en inschrijven

Studiedag: een sprong naar de toekomst

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een studiedag op 22 oktober rond psychosociale begeleiding van vluchtelingen, dit vanuit de ervaring met Mindspring. Meer info en inschrijven 

Similes praatcafé psychose

Het Similes praatcafé psychose heeft in 2019 heel wat activiteiten ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan. Meer info en inschrijven

Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: hoe gebruik maken van sociale media

Plazzo organiseert op zaterdag 30 november 2019 een vorming over het omgaan met sociale media en facebook. Heel wat zelfzorgverenigingen maken gebruik van sociale media om hun doelgroep te bereiken en hun activiteiten bekend te maken. Vaak hebben ze nog vragen over specifieke mogelijkheden en eventuele valkuilen. Vandaar deze vorming. De vorming gaat door in Gent van 9u30 tot 12u30, en wordt begeleid door Vormingplus. Inschrijven kan hier

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht

Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit

Vacatures Diabetesliga

De Diabetesliga heeft vacatures voor een coördinator vrijwilligers en een medewerker kenniscentrum-infolijn. Meer info

Vacature kantoorvrijwilliger Diabetesliga

De Diabetesliga is op zoek naar een kantoorvrijwilliger. Meer informatie

Hervorming van de eerstelijn

Er kwam een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn 

Zon, zee, zorgeloos

Plan jij een uitstap naar zee? Inter heeft alle informatie over toegankelijke faciliteiten aan de kust op een rij gezet. In juli en augustus, maar ook daarna kan je terecht bij Zon, Zee… Zorgeloos. Meer info

Klankbordgesprek Nervocity

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven

Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een beperking

Op 10 december organiseert de KBS een seminarie over de ondersteuning van broers en zussen van kinderen en jongeren met een beperking. meer info en inschrijven

Clusteroverleg eerstelijnszone Scheldekracht

Op 29 augustus in de voormiddag gaat het clusteroverleg personen met een zorg- of ondersteuningsnood van eerstelijnszone Scheldekracht door. Meer informatie en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Informatie over de zorgvolmacht

Op 26 juni organiseerde DeelSEL Gent een interessante vorming over de zorgvolmacht. De inhoud vind je hier

Save the date NAH-congres

Op 24 september 2019 gaat het NAH-congres door in Beveren. Meer info bij sabine.willaert@sig-net.be

Save the date Studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging

Thematisch veranderforum Eerstelijnszone Gent

Op 11 september organiseert de Eerstelijnszone een thematisch veranderforum over doelgerichte zorg. Meer info en inschrijven

Autisme bij volwassenen: een inspiratienamiddag voor professionals

Participate organiseert op 3 oktober een inspiratienamiddag over hulpmiddelen ter ondersteuning van volwassenen met autisme. Meer informatie en inschrijven

Clusteroverleg eerstelijnszone Scheldekracht

Op 19 november komt de cluster van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood van Eerstelijnzone Scheldekracht samen. Meer info

Veranderforum eerstelijnszone Scheldekracht

Op 24 september komt het veranderforum van eerstelijnszone Scheldekracht samen. Meer info

Hoe een goed doel steunen, kan zorgen voor lagere successierechten

Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht

Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Nieuwsbrief hervorming eerstelijn

Zorg en Gezondheid bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit

(Deel-)SEL Gent verhuist

(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info

De Helpper app is er

Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info

Festival van Vlaanderen voor mensen met een auditieve beperking

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

Eerstelijnszone Panacea: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Op 10 september gaat het volgende clusteroverleg patiënten en mantelzorgers door voor de eerstelijnszone Panacea. Meer info en inschrijven Mario.Schelfhout@lm.be

Openingsuren Ontmoetingshuis De Klik

Ontmoetingshuis De Klik in Merelbeke voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is elke woensdag van juni gesloten, maar wel open op zaterdagen 8 en 22 juni. 

Vormingsaanbod Herstelacademie

De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.

Samenlevingsprijs Stad Gent

Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info

Vacature Diabetes Liga

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen (community health workers)

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Nieuwsbrief hervorming eerstelijn

Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Kookboek voor beroertepatiënten

Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be

Veranderforum eerstelijnszone Gent

Op 11 september gaat het volgende veranderforum van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?

Op 10 september organiseert Ahosa in Gent een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Rookvrije Stad Gent

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Landelijke ontmoetingsdag Contempo

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

Nieuwsbrieven eerstelijnszones

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Studiedag Dialoog versterken in tijden van wantrouwen?

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

Suggesties van gebruikers voor digitaal platform VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) creëert samen met vzw PVBwijzer in opdracht van de Vlaamse regering een digitaal platform. Het digitale platform zal een overzicht bieden van al het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Op die manier wordt het voor de zorgvrager makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren. Gebruikers die in dit verband interessante ideeën of suggesties hebben, kunnen contact opnemen via overmeire.romas@gmail.com of bernadette.rutjes@trefpuntstan.be. Wat nu al bestaat kun je hier terugvinden.