Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Er kwam een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn 

Plan jij een uitstap naar zee? Inter heeft alle informatie over toegankelijke faciliteiten aan de kust op een rij gezet. In juli en augustus, maar ook daarna kan je terecht bij Zon, Zee… Zorgeloos. Meer info

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven

Op 10 december organiseert de KBS een seminarie over de ondersteuning van broers en zussen van kinderen en jongeren met een beperking. meer info en inschrijven

Op 29 augustus in de voormiddag gaat het clusteroverleg personen met een zorg- of ondersteuningsnood van eerstelijnszone Scheldekracht door. Meer informatie en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Op 26 juni organiseerde DeelSEL Gent een interessante vorming over de zorgvolmacht. De inhoud vind je hier

Op 24 september 2019 gaat het NAH-congres door in Beveren. Meer info bij sabine.willaert@sig-net.be

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging

Op 11 september organiseert de Eerstelijnszone een thematisch veranderforum over doelgerichte zorg. Meer info en inschrijven

Participate organiseert op 3 oktober een inspiratienamiddag over hulpmiddelen ter ondersteuning van volwassenen met autisme. Meer informatie en inschrijven

Op 19 augustus organiseert de SAPH een ontmoetingsdag. Meer info en inschrijven

Op 19 november komt de cluster van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood van Eerstelijnzone Scheldekracht samen. Meer info

Op 24 september komt het veranderforum van eerstelijnszone Scheldekracht samen. Meer info

Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen

Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Zorg en Gezondheid bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit

(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info

Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

Op 10 september gaat het volgende clusteroverleg patiënten en mantelzorgers door voor de eerstelijnszone Panacea. Meer info en inschrijven Mario.Schelfhout@lm.be

Ontmoetingshuis De Klik in Merelbeke voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is elke woensdag van juni gesloten, maar wel open op zaterdagen 8 en 22 juni. 

De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.

Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Op 11 september gaat het volgende veranderforum van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Twee Oost-Vlaamse projecten zijn genomineerd voor de Federale prijs armoedebestrijding: De Zuidpoort en Enchanté. Mee stemmen kan tussen 6 en 20 mei. Meer info en stemmen

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) creëert samen met vzw PVBwijzer in opdracht van de Vlaamse regering een digitaal platform. Het digitale platform zal een overzicht bieden van al het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Op die manier wordt het voor de zorgvrager makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren. Gebruikers die in dit verband interessante ideeën of suggesties hebben, kunnen contact opnemen via overmeire.romas@gmail.com of bernadette.rutjes@trefpuntstan.be. Wat nu al bestaat kun je hier terugvinden.

Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 

Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.  

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

Ook in het voorjaar 2019 organiseert de CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen activiteiten. Meer informatie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info

Heeft uw organisatie een werking in Gent en komt u geregeld in contact met mantelzorgers? Dan is deze bevraging van OCMW Gent iets voor u.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info

Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info