Agenda

Op 29 augustus in de voormiddag gaat het clusteroverleg personen met een zorg- of ondersteuningsnood van eerstelijnszone Scheldekracht door. Meer informatie en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Op 10 september gaat het volgende clusteroverleg patiënten en mantelzorgers door voor de eerstelijnszone Panacea. Meer info en inschrijven Mario.Schelfhout@lm.be

Op 10 september organiseert Ahosa in Gent een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Op 11 september gaat het volgende veranderforum van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Op 11 september organiseert de Eerstelijnszone een thematisch veranderforum over doelgerichte zorg. Meer info en inschrijven

,

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven

Op 24 september 2019 gaat het NAH-congres door in Beveren. Meer info bij sabine.willaert@sig-net.be

Op 24 september komt het veranderforum van eerstelijnszone Scheldekracht samen. Meer info

,

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Participate organiseert op 3 oktober een inspiratienamiddag over hulpmiddelen ter ondersteuning van volwassenen met autisme. Meer informatie en inschrijven

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Op 9 oktober organiseert AZ Sint-Lucas samen met Trefpunt Zelfhulp en PLAZZO een startvergadering voor patiëntenverenigingen van het project zelfhulpvriendelijk ziekenhuis. Meer info en inschrijven

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een studiedag op 22 oktober rond psychosociale begeleiding van vluchtelingen, dit vanuit de ervaring met Mindspring. Meer info en inschrijven 

Sinds 2011 ondersteunt Plazzo ism het Vlaams Patiëntenplatform een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Op die manier ondersteunt men de vertegenwoordiging van patiënten tot hiertoe in de SELs en vanaf nu ook in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op maandag 4 november 2019 om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Op 19 november komt de cluster van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood van Eerstelijnzone Scheldekracht samen. Meer info

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Plazzo organiseert op zaterdag 30 november 2019 een vorming over het omgaan met sociale media en facebook. Heel wat zelfzorgverenigingen maken gebruik van sociale media om hun doelgroep te bereiken en hun activiteiten bekend te maken. Vaak hebben ze nog vragen over specifieke mogelijkheden en eventuele valkuilen. Vandaar deze vorming. De vorming gaat door in Gent van 9u30 tot 12u30, en wordt begeleid door Vormingplus. Inschrijven kan hier

Op 10 december organiseert de KBS een seminarie over de ondersteuning van broers en zussen van kinderen en jongeren met een beperking. meer info en inschrijven

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website