Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Het veranderforum van de Eerstelijnszone Schelde-Leie komt regelmatig samen, zo ook op 27 maart 2019. Meer info en inschrijven

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatieinschrijven en overzicht werkbezoeken

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Op 4 mei organiseert de Liga voor Gelaryngectomeerden samen met de Stembandlozen Oost-Vlaanderen een infodag over Laryngectomie in Gent. Meer info en inschrijven

Op 22 maart organiseert Gezin en handicap een infoavond in Gent over ondersteuning op school voor kinderen met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften. Meer info en inschrijven 

Op 24 april 2019 organiseert Stad Gent met Idrops een infomoment voor een project voor en door jonge mantelzorgers. Ken jongeren tot 25 jaar die thuis meeh(i)elpen in de zorg voor een ouder, grootouder, broer of zus? Leid hen dan gerust toe naar dit project. Meer info

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vormingplus Genr-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.  

Heb je zin om met je vereniging of bewonersgroep uit Gent een buurtactiviteit te organiseren? Is je living te klein geworden voor al die mensen of is het inktpatroon van je printer alweer op? Dan hebben we voor jou dé ideale oplossing: ga naar het buurtsecretariaat in je buurt! Meer info

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Zorgnet Icuro organiseert een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen. Aan de hand van 6 grote publieksvragen kan iedereen zijn ideeën posten over de toekomst van de zorg. Meer info

Gezin en Handicap organiseert op 28 mei 2019 een info-avond in Sint-Niklaas over autisme. Meer info en inschrijven

Op 25 april 2019 organiseert AHOSA een 2de infomoment rond werk. Save the date

Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Ook in het voorjaar 2019 organiseert de CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen activiteiten. Meer informatie

Gezin en Handicap organiseert op 21 en 28 maart 2019 in Aalst een initiatie beter communiceren met ondersteuning van gebaren. Meer informatie en inschrijven

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

Plazzo wenst elkeen een fabelachtig, mooi en prachtig 2019.

Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  

Plazzo organiseert op zaterdag 11 mei 2019 een vorming met als thema 'Beter praten met je arts’. Als patiënt ontmoet je verschillende artsen in verschillende omstandigheden. Een bezoek aan een huisarts verloopt anders dan een consultatie bij een specialist. Tijdens deze vorming geeft Annemie Vandermeulen van Trefpunt Zelfhulp tips voor een beter gesprek met je arts. De vorming gaat in Gent door van 10u tot 12u30. Inschrijven kan hier

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep rond versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Zie nieuwsbrief 

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrijwilliger op 5 december zegt PLAZZO een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers 

De Arteveldehogeschool heeft een onderzoeks- en dienstverleningsproject DWELL (Diabetes en WELLbeïng) lopen voor Diabetespatiënten. Meer info zie folder en website.

De Arteveldehogeschool heeft een onderzoeks- en dienstverleningsproject ACTIEF@thuis met als doelgroep kwetsbare senioren van 70+. Meer info zie folder

Heeft uw organisatie een werking in Gent en komt u geregeld in contact met mantelzorgers? Dan is deze bevraging van OCMW Gent iets voor u.

Op 25, 26 en 27 april 2019 gaat de REVA- en ZIEZO beurs door. Een informatiebeurs voor mensen met een beperking, ouderen, blinden en slechtzienden. Meer info

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info

De eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen) wil meer patiënten(verenigingen) betrekken. Interesse? Meer info en data 

Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info