Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info

Similes praatcafé psychose organiseert op 3 december lotgenotencontact over het thema 'samen wel in je vel werkt al een gezelschapsspel. Meer info en inschrijven

Similes praatcafé psychose organiseert op 1 december een lezing over psychose met Dr Jules Tielens. Meer info en inschrijven

Op 4 december organiseert de eerstelijnszone Panacea een netwerkmoment. Meer info en inschrijven

Op 17 januari 2019 gaat het volgende veranderforum van de eerstelijnszone Gent door. Meer info

Op zaterdag 9 februari 2019 organiseert de Epilepsie Liga haar tweejaarlijkse Vlaamse Epilepsiedag in Gent. Binnenkort meer informatie

Op 31 januari 2019 organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

Waarom blijven we hameren op afstand houden? Voelen we onszelf niet het best begrepen als iemand dichtbij komt? Hoe kunnen we in sociaal werk dichtbij zijn en toch onze eigen grenzen bewaken? Een workshop op 20 december waarin we leren om nabij te zijn zonder te verzuipen. Meer info en inschrijven

De eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen) wil meer patiënten(verenigingen) betrekken. Interesse? Meer info en data 

Het veranderforum van de eerstelijnszone Panacea (Zottegem, Herzele, Lierde, Brakel, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele) zal samenkomen op 4 december 2018 en 19 februari 2019. Meer info bij  els@panaceagroep.be

Gemotiveerde vrijwilligers zijn de beste reclame voor je werking! We zetten dus best bewust in op het motiveren van vrijwilligers.  In deze interactieve sessie op 16 november ontdekken we de 'to do's en de 'to knows' voor het duurzaam motiveren van vrijwilligers. Meer info en inschrijven

De CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen heeft nog enkele activiteiten in 2018. Meer info

Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info

Sust vzw organiseert verschillende sportactiviteiten voor hart- en vaatpatiënten. Meer info 

vzw Cato organiseert in 2018 terug verschillende activiteiten voor hart- en vaatpatiënten. Meer info in de activiteitenkalender en de kalender van de sportclub

Op dinsdag 27 november organiseren Stad Gent en Logo Gezond+ vzw een infosessie over het voorkomen en vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker. Meer info en inschrijven

Op 7 december viert Similes haar 35-jarig bestaan met een theatervoorstelling 'Kortsluiting in mijn hoofd'. Meer info en inschrijven

Op 29 november vindt de kick-off van SMART on drugs plaats, SMART on Drugs is een burgerplatform dat pleit voor een vernieuwd, deskundig en menselijk drugbeleid. Zie mail.

Van 12 tot 16 november gaat de actieweek ‘Gezond Binnen’ door en Logo Gezond+ wil zoveel mogelijk partners aansporen om het thema ‘Woon gezond, kies bewust’ in de kijker te zetten. Meer info

Gezin en Handicap organiseert een cursusreeks (startend vanaf 15 november) in Gent voor eerstelijnswerkers in de sociale sector. Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie; Meer informatie en inschrijven

 

Op 15 november 2018 organiseert Ad Rem, de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit haar jaarlijkse open algemene vergadering. Meer info en inschrijven

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert op 19 november 2018 een studiedag rond 'dementie en psychiatire'. Meer info en inschrijven

Het SMAK organiseert op woensdag 28 november een workshop voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer info

Ikaros vzw organiseert op 1 december een praat- en ontmoetingsnamiddag voor personen met epilepsie en hun familie. Meer info

Op 1 december organiseert het Steunpunt Ouderverstoting een infomoment voor ouders rond ouderverstoting (bvb na vechtscheiding). Meer info en inschrijven, ook via hun facebookpagina

De Zuidpoort organiseert op 17 en 20 december studiedagen rond Sterke gesprekken in de hulpverlening, over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Zie website.