Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Van 1 tot 10 oktober staat het belang van veerkracht centraal tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Veerkracht leert ons omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen maar ook met tegenslag in het leven. Het thema van de 10-daagse is dit jaar opnieuw 'Samen Veerkrachtig': zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. Meer info


23 juni is dag van de mantelzorg. In Gent werden meer dan 700 mantelzorgers genomineerd en verwend met een beetje you-time. Onderzoek van Hogent i.s.m. Steunpunt Mantelzorg bevestigt dat de coronacrisis mantelzorgers extra onder druk zet! Dit komt ook sterk naar voor in enkele prachtige Gentse mantelzorgportretten die Mona Dewaele verzamelde naar aanleiding van de mantelzorgactie. Zeker de moeite waard om eens te beluisteren via De Gentse raconteurs.


Heeft je vereniging het moeilijk om dit jaar het hoofd boven water te houden zonder de gewone fondsenwervende acties? Roep je sympathisanten op om een gift te doen! De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!


Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen komen stilletjes aan uit hun kot en verkennen de mogelijkheden om hun leden en lotgenoten opnieuw fysiek bijeen te brengen. Trefpunt Zelfhulp geeft enkele richtlijnen mee om dit zo veilig mogelijk aan te pakken. Meer info


Het ziekenhuisnetwerk Gent omvat de ziekenhuizen UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn, en is officieel van start gegaan. Meer info


Je kan in het leven niet alles voorzien, maar door op voorhand na te denken over mogelijke scenario’s en oplossingen, leef je met een geruster gemoed. De praktische gids ‘Alles weten over ouder worden’ van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat helpt ouderen daarbij.


Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 5 september en 28 november informatie- en praatnamiddagen. Meer info


Als je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, kan je de noodcentrales nu ook bereiken via app en SMS. Meer info


Steunpunt Mantelzorg startte op 10 juni een nieuw hoofdstuk. Meer info


Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in samenwerking met verschillende universiteiten een vragenlijst opgesteld die peilt naar vervoersarmoede. Vervoers- of mobiliteitsarmoede treft heel wat mensen: niet kunnen fietsen, niet beschikken over een auto, geen openbaar vervoer beschikbaar of betaalbaar, ... Met deze vragenlijst willen de onderzoekers nagaan of de coronacrisis een impact had op verplaatsingen van vervoersarmen.


De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) wordt vanaf 1 juli ingekanteld in de werking van de eerstelijnszones. De regio van WRG omvat meerdere eerstelijnszones, maar het grootste gedeelte van de werking situeert zich binnen de ELZ Gent. Op 30 juni neemt WRG vzw afscheid, opdat de eerstelijnszone in Gent een breed verhaal wordt, waarin zorg en welzijn elkaar vinden. Meer info en contactgegevens


Er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones. LMN’s verdwijnen in het kader van een reorganisatie van de eerste lijn. Meer info en contactgegevens


Raadpleeg voortaan dit online Enchanté Corona Stadsplan om te zien welke zaken momenteel een aanbod hebben, een uitgestelde take-away (zonder bestelling) bijvoorbeeld. Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. 


Het gebruik van klassieke mondmaskers heeft een grote impact op het leven van personen met een auditieve beperking, omdat zij voor hun communicatie afhankelijk zijn van liplezen/het kunnen volgen van de mimiek.Venstermondmaskers zijn niet enkel aan te raden voor mensen met een auditieve beperking, maar gaat ook ruimer. Zie mail.


Het PAKT meldt een uitbreiding naar 65+ en andere maatregelen voor de begeleiding van 65 plussers. Zie mail.


De gezondheidsgidsen zijn terug actief. Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg in Gent. Meer info en flyer


Op woensdagvoormiddag 18 november 2020 organiseert Plazzo opnieuw een Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Deze keer over het belang van lotgenotencontact. Meer informatie volgt nog maar hou nu alvast deze datum vrij, want ook Minister Beke komt.


Similes (Vereniging voor families van psychisch kwetsbare mensen) organiseert in deze omstandigheden online lotgenotencontact. Meer info en inschrijven


Zoek je laagdrempelige informatie over corona? Wablieft bundelde alle materiaal voor jou, ook de exitmaatregelen. 


Op 24 september organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Ook in 2020 organiseert Gezin en Handicap terug infomomenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Vanaf 1 januari 2020 is de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone. De meest vervuilende wagens mogen er dan niet langer in. Op de website vind je alle informatie, verschillende folders en informatie over subsidies en premies


De Diabetesliga is op zoek naar een kantoorvrijwilliger. Meer informatie


Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen


(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info


Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info


De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.


Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info


Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer


Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be


Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info


De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info


Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit


Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 


Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.


Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 


Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!


De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info


Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven


Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info


Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  


Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info


Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info


Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info