Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Op 6 juni organiseert Samana een mantelzorgnamiddag in het CM-kantoor van Gent. Het thema is 'Klein Geluk voor de mantelzorger'. Meer info en inschrijven

Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Liever Thuis LM en Vormingplus Gent-Eeklo organiseren op 27 juni in Zwijnaarde een gratis workshop voor mantelzorgers: In gesprek over mantelzorg. Vertrekkend vanuit het fictieboek "Neen". Meer info en inschrijven

Op 7 juni organiseert Stad Gent een 2de workshop 'samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid. Meer info en inschrijven

Op 11 juni organiseert SEKO LMD een infomoment in Gent over hoe je leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan herkennen. Meer info en inschrijven

Op 4 juni organiseert het Psychiatrisch centrum Dr Guislain hun 83ste Colloquium over slaapstoornissen en hun behandeling. Meer info en inschrijven

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Twee Oost-Vlaamse projecten zijn genomineerd voor de Federale prijs armoedebestrijding: De Zuidpoort en Enchanté. Mee stemmen kan tussen 6 en 20 mei. Meer info en stemmen

Eerstelijnszone Dender organiseert op 28 mei een forum met thematafels mobiliteit. Meer info en inschrijven

Dit jaar bestaat VPP 20 jaar, daarom organiseren ze enkele activiteiten. In Oost-Vlaanderen komen ze langs op 12 juni 2019. Samen met PraktijkCoach laten ze je kennis maken met hoe je online je gezondheidsgegevens kan bekijken. Op deze vorming is ook je vertrouwenspersoon/mantelzorger welkom om samen met jou op ontdekking te gaan. Meer info

Op 17 juni organiseert Similes praatcafé psychose Oost-Vlaanderen een voorstelling van hun nieuw project vzw De Stap. Meer info en inschrijven. Ze organiseren ook fiets- en wandelactiviteiten om dit nieuw project te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Liever Thuis LM organiseert ook in het voorjaar 2019 een vormingsaanbod. Meer info

Sust organiseert ook in het 2de semester van 2019 wandelingen, fietstochten en turnactiviteiten. Meer info

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) creëert samen met vzw PVBwijzer in opdracht van de Vlaamse regering een digitaal platform. Het digitale platform zal een overzicht bieden van al het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Op die manier wordt het voor de zorgvrager makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren. Gebruikers die in dit verband interessante ideeën of suggesties hebben, kunnen contact opnemen via overmeire.romas@gmail.com of bernadette.rutjes@trefpuntstan.be. Wat nu al bestaat kun je hier terugvinden.

Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 

Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijven

Gezin en Handicap organiseert op 4 juni in Gent een infomoment met Manu Keirse over leren leven met levend verlies. Meer info en inschrijven

Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 

Vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt er op 20 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Woonzorgcentrum Kannunik Triest(Kloosterstraat 33 te Melle). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij info@elzscheldekracht.be

Vanuit de Eerstelijnszone Panacea wordt er op 17 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch (Kloosterstraat 42 te Herzele). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.  

Heb je zin om met je vereniging of bewonersgroep uit Gent een buurtactiviteit te organiseren? Is je living te klein geworden voor al die mensen of is het inktpatroon van je printer alweer op? Dan hebben we voor jou dé ideale oplossing: ga naar het buurtsecretariaat in je buurt! Meer info

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Gezin en Handicap organiseert op 28 mei 2019 een info-avond in Sint-Niklaas over autisme. Meer info en inschrijven

Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

Ook in het voorjaar 2019 organiseert de CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen activiteiten. Meer informatie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info

Heeft uw organisatie een werking in Gent en komt u geregeld in contact met mantelzorgers? Dan is deze bevraging van OCMW Gent iets voor u.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info

De eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen) wil meer patiënten(verenigingen) betrekken. Interesse? Meer info en data 

Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info