Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Gentse maatregelen en dienstregeling tijdens de coronacrisis in Vlaamse Gebarentaal


Er is nieuwe meertalige info op maat van onze Stad beschikbaar


Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen bepaald rond Corona voor mantelzorgers.


De KBVB herwerkte en geactualiseerde de richtlijnen voor medicatiegebruik bij reumapatiënten. 


Het Vrijwilligerspunt Gent bracht een nieuwsbrief Gent Helpt uit om kwetsbare groepen beter te kunnen helpen tijdens de Corona-crisis.


De Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen formuleerde een aantal tips om je mentaal gezond te houden. 


ELZ Scheldekracht bundelde de belangrijkste Corona-info in een nieuwsflash


Eerstelijnszone Gent heeft belangrijke corona-communicatie voor de eerstelijn! Zie nieuwsflash.


De eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers in de Eerstelijnszone Scheldekracht blijft bereikbaar in deze Corona-tijden en zelfs gratis. Meer info


Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bracht een nieuwsbrief uit met meer info over Vlaanderen Helpt, de solidariteitsinitiatieven naar aanleiding van de Corona-crisis


Het Vlaams Patiëntenplatform bracht een extra nieuwsbrief uit naar aanleiding van de Corona-crisis


Samana blijft ook nu chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers nabij via de mantelzorgtelefoon en de boodschappenlijn. Meer info


Stad Gent heeft een nieuw digitaal platform 'Gent helpt' opgezet. Zowel individuele hulpvragers, vrijwilligers als organisaties kunnen zich aanmelden naar aanleiding van de corona crisis…


Plazzo organiseert samen met VPP een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Deze klankbordgroep bespreekt interessante thema's over de eerstelijnszorg en ondersteunt de patiëntenvertegenwoordigers in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn gaat door op woensdag 22 april om 19u. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be


De VVSG zorgde voor een overzicht van maatregelen tegen het Corona-virus per thema


ELZ Scheldekracht lanceerde een oproep naar beschermingsmateriaal voor alle professionals uit Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen of Laarne. 


Het Vlaams Instituut voor de Eerstelijn lanceerde zijn eerste nieuwsbrief, het werd meteen een speciale Corona-editie.  


Stad Gent heeft de veelgestelde vragen gebundeld over de dienstverlening in tijden van Corona.  


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een Corona-nieuwsbrief uit


Alle begeleidingen en detacheringsmomenten van de Community Health Workers/gezondheidsgidsen worden wegens het Coronavirus 'on hold’ gezet tot en met vrijdag 3 april 2020. Meer info


De vertaalbibliotheek zorgde voor een vertaling in verschillende talen van de richtlijnen om besmetting te voorkomen. En ook het Agentschap Integratie en Inburgering zorgde voor meertalige informatie over het Coronavirus. 


Eerstelijnszone Gent heeft een gecoördineerde aanpak van Corona uitgewerkt bestaande uit verschillende facetten. Zie aanpak en zie richtlijnen Vlaanderen


Als spondyloartritis-patiënt zit je misschien met de vraag welk risico je loopt als je afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt die je immuunsysteem beïnvloeden. Daarom heeft VVSA betrouwbare informatie daarover gebundeld.


Het departement Ouderenzorg van Stad Gent vraagt om kritische situaties van kwetsbare mensen die thuis wonen te signaleren aan de lokale dienstencentra of Gentinfo.


Heel wat organisaties lassen vormings- en andere activiteiten af vanwege het Coronavirus: Vormingplus Gent-Eeklo, SIG, Gezin en Handicap, Samana annuleert alle activiteiten en overleggen tot 31 maart, 


Bednet neemt preventieve maatregelen om haar kwetsbare gebruikers te beschermen tegen het Coronavirus


Informatie vanuit Zorgnet Icuro over niet-dringende ziekenhuisopnames en andere Corona-updates


Kreeg jij eind 2019 van het VAPH een brief over een daling, een stijging of omzetting van je budget naar rechtstreeks toegankelijke hulp? Je zit wellicht met heel veel vragen. Kom dan naar één van de infosessies in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Het UZ Gent wil patiënten en hun naasten nauwer betrekken bij alle fasen van wetenschappelijk onderzoek. Dit via een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek op waarin patiënten advies geven over de uitwerking en opzet van studies en verspreiding van resultaten aan het breed publiek. Dit gebeurt vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid, als onderzoekspartner. Interesse? Meer informatie


Tussen 20 en 26 april organiseren allerlei verenigingen, organisaties en zorginstellingen die met 65-plussers werken activiteiten rond het thema van 2020: Laat angst om te vallen je leven niet bepalen. Ook meedoen? Meer info


Goede doelen worden steeds vaker in testament opgenomen. Dit blijkt uit de legatenbarometer 2018 van Hogent. Meer info


Op 24 september organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Ook in het voorjaar 2020 organiseert het Vrijwilligerspunt Gent terug een gratis vormingsaanbod voor vrijwilligers(verenigingen). Meer info en inschrijven


Op 1 april organiseert gezin en handicap een informatiesessie in Beveren over Autisme en Onderwijs. Meer info en inschrijven


SIG organiseert ook in 2020 cursussen en infosessies voor en over personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Meer info en inschrijven.


Ook in 2020 organiseert Gezin en Handicap terug infomomenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Ook in het voorjaar van 2020 organiseert Samana enkele mantelzorgbijeenkomsten in de regio Waas en Dender. Zie folder


Ook in 2020 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2019 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.


Het lokaal dienstencentrum ‘De Koffiebranderij’, Liever Thuis LM, S-Plus Mantelzorg en Samana organiseren samen een mantelzorgcafé in Wetteren. Meer info en data bijeenkomsten 2020


Ook in het voorjaar van 2020 organiseert Samana enkele mantelzorgbijeenkomsten in Midden-Vlaanderen. Zie folder


Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be


Vanaf 1 januari 2020 is de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone. De meest vervuilende wagens mogen er dan niet langer in. Op de website vind je alle informatie, verschillende folders en informatie over subsidies en premies


Samen met enkele mantelzorgers willen we acties opzetten rond dag van de mantelzorg op 23 juni 2020. De Krook is al gereserveerd! Nu nog de invulling. Heb je als mantelzorger, professional of organisatie interesse om deze acties mee inhoud te geven? Laat het zeker weten via jakob.decavel@stad.gent.


SUST vzw organiseert ook in 2019 regelmatig sportactiviteiten voor hart- en vaatpatiënten in UZ Gent. Meer info


65-plussers woonachtig in de eerstelijnszone Scheldekracht (dus in de gemeenten Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen of Laarne) kunnen vanaf nu bij de eerstelijnspsycholoog voor ouderen terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp: Lisa De Milde. Meer informatie en brochure


De Diabetesliga is op zoek naar een kantoorvrijwilliger. Meer informatie


Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen


(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info


Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info


De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.


Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info


Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer


Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be


Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info


De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info


Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit


Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 


Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.


Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 


Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!


De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info


Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven


Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info


Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  


Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info


Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info


Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info