Wat is het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Wat is Plazzo?

Plazzo is een samenwerkingsverband van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen,…) dat werkt rond zelfzorg  en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen.

Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid en ondersteunt op expertise gebaseerde gebruikersparticipatie binnen de provincie Oost-Vlaanderen. 

Zelfzorggroepen bieden een grote complementaire waarde aan de professionele hulp, voornamelijk op het vlak van de impact van het thema op de verschillende facetten van het dagelijks leven. Elementen waar de professionele zorgverstrekker vaak onvoldoende tijd, ruimte en kennis over heeft, zodat er meer en meer beroep wordt gedaan op zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligers? Omdat deze complementaire werking essentieel maar alles behalve evident is werkt Plazzo rond de volgende doelstellingen.