Agenda

Cursus bij de pinken

Gezin en handicap organiseert een praktijkgerichte cursus om als eerstelijnswerker in de sociale sector goed geïnformeerd aan de slag te gaan met mensen met een handicap. Want om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen, moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. Je kan inschrijven voor de hele cursus (start 19 januari) of voor elke sessie apart (19/01, 16/02, 23/03, 20/04, 04/05).

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Zuurstof voor dementie

De Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox streven er samen met Alzheimer Liga Vlaanderen naar om de persoon met dementie en zijn omgeving een volwaardige plaats te geven in onze maatschappij. Ze willen blijven focussen op de mogelijkheden die er zijn, zonder daarbij kwetsbaarheden uit de weg te gaan. Ze willen ontmoetingen stimuleren om elkaar te kunnen steunen. Om deze boodschap kracht bij te zetten en te symboliseren organiseren de Expertisecentrum dementie Paradox, Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen een nieuwe actie: Zuurstof voor dementie - plant een boom.

plazzoactiviteit
Uit

REVA 2023 komt eraan!

In 2023 heeft REVA vzw een nieuwe editie van hun  informatiebeurs. REVA2023 wordt een plek waar je heel wat kan ontdekken en beleven. Er zijn niet alleen de vele exposanten: je kan er ook de special REVAcation ontdekken, vol met informatie, exposanten en nieuws over toegankelijk toerisme. En er zijn de vaste waarden zoals REVAhome, REVAsport, REVAtalks… Zet dus 7, 8 en 9 december 2023 nu al in je agenda. Hopelijk tot dan!

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

De Trefdag Zelfzorg 2022 was een succes

Op donderdag 17 november 2022 werden Oost-Vlaamse zelfzorg-, mantelzorg- en lotgenotenverenigingen samengebracht in Buurthuis ‘t Hoeveke. Het thema van de Trefdag Zelfzorg was herstel op verschillende levensdomeinen. We maakten er samen een boeiende en creatieve voormiddag van. Klik hier voor enkele sfeerbeelden van de dag. Het verslag kan je via deze link lezen en de presentatie kan je hier herbekijken.

plazzoactiviteit
Aan

Sociaal Innovatiefonds - nieuwe oproep voor 2022-2024

Via het Sociaal Innovatiefonds wil Stad Gent tweejaarlijks maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aanpakken. Vanaf 1 februari 2022 kan er opnieuw een projectvoorstel ingediend worden voor het Sociaal Innovatiefonds via deze pagina. Ook deze keer vormden sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers het uitgangspunt voor de projectoproep. Eén van de uitdagingen was de oproep te verfijnen door enkele thema's uit de signalenbundel 2021 te selecteren. Drie thema's vormen het kader voor deze projectoproep, deze kan je hier vinden.

plazzoactiviteit
Uit

De Doelzoeker, vanaf nu ook digitaal

Doelzoeker is een hulpmiddel om na te denken over je eigen leven: Wat vind jij belangrijk? Waar krijg je energie van? Waar sta je ’s ochtends met plezier voor op? Het zijn de antwoorden op die vragen die richting geven aan je leven. Doelzoeker helpt je om hierover na te denken zodat je je eigen doelen kan formuleren. Deze doelen kan je vervolgens bespreken met zorgverleners (bvb. met je huisarts, gezinshulp…) en met je eigen omgeving (bvb. met je partner, kinderen, mantelzorger…). Zo kan je samen de zorg maximaal afstemmen op jouw doelen. Bekijk meer info op het Vlaams Patiëntenplatform.

plazzoactiviteit
Uit

Vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent - voorjaar 2023

Het vormingsaanbod van het Vrijwilligerspunt is volledig af voor dit voorjaar. Er is opnieuw een aanbod voor vrijwilligerscoaches (al wie binnen een Gentse organisatie vrijwilligers coördineert) en voor vrijwilligers zelf. Het aanbod voor de coaches was al even gekend, dat voor vrijwilligers is gloednieuw. Wie weet zit er wel iets tussen voor jou, je collega's of je vrijwilligers? Neem snel een kijkje en ontdek het hier!

plazzoactiviteit
Uit

Aanbod Inloophuis Dementie voorjaar 2023

Hier kan je het voorjaarsprogramma terugvinden van het Inloophuis Dementie. In maart 2023 starten ook een aantal reeksen van Dementie en nu voor mantelzorgers. Hier vind je de folder terug voor de avondreeks, voor mantelzorgers die zich overdag niet kunnen vrijmaken. In AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn kunnen mantelzorgers overdag terecht. Deze reeksen starten op donderdag 2 maart om 13u30 en dinsdag 14 maart om 13u30. Voor meer info kan je terecht in de ziekenhuizen zelf.

plazzoactiviteit
Uit

Verlenging terugbetaling Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) willen jullie informeren dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 alsook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Hierbij toegevoegd ook het verwijsformulier waarmee u kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen naar een eerstelijnspsycholoog kunt verwijzen.  Het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg”  is terug te vinden via deze link. Bijkomend zijn de, in het kader van COVID-19, genomen tijdelijke maatregelen verder van kracht. Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Anna-Katharina Simon (Anna-katharina.simon@pakt.be) of Eva De Schryver (Eva.DeSchryver@pakt.be).

Thesis omtrent mantelzorg en alzheimer

Twee studenten van de richting Sport- en Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven doen onderzoek naar welke gevolgen het opnemen van de zorg voor een naaste met Alzheimer met zich meebrengt voor de mantelzorger. Om dit te onderzoeken hebben ze een vragenlijst ontwikkeld specifiek voor mantelzorgers die mensen met Alzheimer ondersteunen. Met deze vragenlijst willen ze meer informatie verkrijgen over sociale relaties, beweging en algemeen welzijn. Het invullen duurt een kleine 15 minuten en kan gemakkelijk online gebeuren via volgende link. Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

plazzoactiviteit
Uit

Uitnodiging 5de Vlaamse Hersteldag

Op 8 februari 2023 vindt de 5e Vlaamse Hersteldag plaatsin het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Het thema van deze editie is multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel. Meer info en inschrijven kan via de website.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Workshop: opmerken en signaleren van chronische en/of palliatieve noden

Als vrijwilliger vervul je een unieke rol voor de mensen die je bezoekt. Door de tijd die je met mensen doorbrengt, je open houding en aandacht, zie en hoor je soms meer dan andere bezoekers. Reguliere zorgverleners -als die er zijn- hebben vaak niet de tijd om alles te zien. Andere bezoekers zijn al snel minder bekend met zorgbehoeften en ondersteuningsmogelijkheden; of soms erg persoonlijk betrokken waardoor objectief oordelen moeilijker kan zijn. Deze vorming is voor buurtvrijwilligers die personen bezoeken met chronische en/of palliatieve noden in hun buurt. De workshop bestaat uit een basismodule en een terugkommoment (2 maanden later) met focus op reflectie en uitwisseling van ervaringen. Meer informatie en hoe je je kan inschrijven, ontdek je hier.

plazzoactiviteit
Uit

Open Kring Psychose

Radar Connect 14-25 organiseert opnieuw een open kring. Een ontmoetingsavond waarop iedereen die op een of andere manier geraakt is door een psychose welkom is. Deze gaat door op dinsdag 13 december in het bezoekerscentrum van de Bourgoyen. Je kan hier meer informatie vinden om je in te schrijven, alsook de komende data van de volgende kringen.

plazzoactiviteit
Uit

Uitnodiging workshop "attente bezoekers"

Universiteit Gent en Vrije universiteit Brussel organiseren in samenwerking met Kom op tegen Kanker een workshop over het opmerken en signaleren van chronische en/of palliatieve noden. Waar en wanneer deze workshop doorgaat kan je in deze folder terugvinden.

plazzoactiviteit
Uit

Nieuwe website Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Als nieuwjaarsgeschenkje stelt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met trots hun vernieuwde vacaturewebsite voor. Met dank aan Assist. Ontdek alle nieuwigheden op www.vrijwilligerswerk.be. Vrijwilligers vinden zo hopelijk dit jaar nog vlotter de weg naar jouw organisatie of lokaal bestuur. Er zullen de komende weken nog mogelijkheden bijkomen. Dus houd het zeker verder in de gaten!

plazzoactiviteit
Uit

Het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan

Het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 is een feit! Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, onderdeel van VIVEL, schreef en coördineerde het ontwerp van dit nieuwe plan. Na een intensief en cocreatief traject zijn ze klaar om dit plan nu vorm te geven. Samen met andere partners en de (erkende) mantelzorgverenigingen zullen ze ernaar streven dat de mantelzorger meer (h)erkenning krijgt. Bekijk het volledige plan hier.

plazzoactiviteit
Uit

Gezocht: volwassenen met een chronische of levensbedreigende aandoening die thuisbezoek krijgen van een vrijwilliger en hun mantelzorger

In het kader van een studie naar de rol van vrijwilligers in de ondersteuning van thuiswonende mensen met supportieve zorgnoden (in brede zin), wil UGent in een interview graag uw ervaringen met vrijwilligers verkennen. Dit om de vorming van vrijwilligers te verbeteren. Deze studie wordt uitgevoerd door Universiteit Gent, in samenwerking met Samana en gesteund door Kom op tegen Kanker. Voor deelname of vragen kan u vrijblijvend contact opnemen met Sabet Van Steenbergen (sabet.vansteenbergen@ugent.be of 0478/10.79.12). Meer informatie kan u in de informatiebrief lezen en via de flyer.

plazzoactiviteit
Uit

Oproep voor deelname aan een gesprek over identiteitscontroles door Politie Gent

Ken je patiënten/cliënten/Gentenaars die het voorbije jaar door de politie werden gecontroleerd? De onderzoekers van VUB en UGent heten hen welkom voor een gesprek op 6 of 7 februari. De VUB en de UGent onderzoeken wat de impact is van het 'handelingskader voor professioneel profileren'. Het doel van het handelingskader is om de identiteitscontroles door de politie professioneler te maken, onder meer via opleiding. In het onderzoek gaat VUB en UGent na of dit ook het geval is. Meer informatie en hoe er kan deelgenomen worden aan het gesprek vind je hier terug.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Mantelzorgcoaches

Als mantelzorgvereniging zet Samana al jaren volop in op de ondersteuning van mantelzorgers. Vanaf dit najaar kan een mantelzorger nu ook terecht bij een Ervaringsdeskundige Mantelzorgcoach. Mantelzorgers kunnen vanaf nu maximum 4 (gratis) coachingsgesprekken aanvragen bij een mantelzorgcoach. Hier kan je alvast alle info terugvinden. Kijk ook eens naar het filmpje waarin de coaches zichzelf voorstellen.

plazzoactiviteit
Uit

Kostenvergoedingen 2023 - vrijwilligerswerk

De maxima die je kan toepassen voor de kostenvergoedingen voor vrijwilligers in 2023 zijn bekend. De kostenvergoeding bedraagt in 2023 40,67 euro max/dag met een maximum van 1.626,77 euro/jaar. Het jaarmaximum van de verhoogde kostenvergoeding bedraagt dit jaar 2.987,70 euro. Vrijwilligers in de zorg mogen tot een bedrag van 4.067,05 euro gaan. Opgelet: een kostenvergoeding is geen prestatievergoeding. Mensen kunnen dus niets verdienen met vrijwilligerswerk!

plazzoactiviteit
Uit

Deelneemsters gezocht voor onderzoek naar pijn na borstkanker

Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door de aanwezigheid van kanker. Pijnmedicatie is de meest voorgestelde therapie maar zorgt vaak voor neveneffecten. Onderzoekers van de VUB willen nagaan of pijneducatie de pijn kunnen verminderen. Voor dit onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie maanden alle therapieën hebben afgerond (met uitzondering voor hormoon- en immunotherapie). De onderzoeken en evaluaties vinden plaats in AZ Sint-Blasius (Dendermonde) en AZ Sint-Lucas (Gent). Voor regio Dendermonde en Gent, mail uw naam en telefoonnummer naar borstkanker@vub.be of bel naar 0456/19.69.47. Meer info