Agenda

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

Sust organiseert ook in het 2de semester van 2019 wandelingen, fietstochten en turnactiviteiten. Meer info

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Liever Thuis LM organiseert ook in het voorjaar 2019 een vormingsaanbod. Meer info

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info

Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijven

Vanuit de Eerstelijnszone Panacea wordt er op 17 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch (Kloosterstraat 42 te Herzele). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt er op 20 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Woonzorgcentrum Kannunik Triest(Kloosterstraat 33 te Melle). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij info@elzscheldekracht.be

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

Eerstelijnszone Dender organiseert op 28 mei een forum met thematafels mobiliteit. Meer info en inschrijven

Gezin en Handicap organiseert op 28 mei 2019 een info-avond in Sint-Niklaas over autisme. Meer info en inschrijven

De eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen) wil meer patiënten(verenigingen) betrekken. Interesse? Meer info en data 

Op 4 juni organiseert het Psychiatrisch centrum Dr Guislain hun 83ste Colloquium over slaapstoornissen en hun behandeling. Meer info en inschrijven

Gezin en Handicap organiseert op 4 juni in Gent een infomoment met Manu Keirse over leren leven met levend verlies. Meer info en inschrijven

Op 6 juni organiseert Samana een mantelzorgnamiddag in het CM-kantoor van Gent. Het thema is 'Klein Geluk voor de mantelzorger'. Meer info en inschrijven

Op 7 juni organiseert Stad Gent een 2de workshop 'samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid. Meer info en inschrijven

Op 11 juni organiseert SEKO LMD een infomoment in Gent over hoe je leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan herkennen. Meer info en inschrijven

Dit jaar bestaat VPP 20 jaar, daarom organiseren ze enkele activiteiten. In Oost-Vlaanderen komen ze langs op 12 juni 2019. Samen met PraktijkCoach laten ze je kennis maken met hoe je online je gezondheidsgegevens kan bekijken. Op deze vorming is ook je vertrouwenspersoon/mantelzorger welkom om samen met jou op ontdekking te gaan. Meer info

,

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Op 17 juni organiseert Similes praatcafé psychose Oost-Vlaanderen een voorstelling van hun nieuw project vzw De Stap. Meer info en inschrijven. Ze organiseren ook fiets- en wandelactiviteiten om dit nieuw project te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Liever Thuis LM en Vormingplus Gent-Eeklo organiseren op 27 juni in Zwijnaarde een gratis workshop voor mantelzorgers: In gesprek over mantelzorg. Vertrekkend vanuit het fictieboek "Neen". Meer info en inschrijven

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

,

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens