Agenda

Trefdag Zelfzorg 18 november 2020 - uitgesteld naar voorjaar 2021

Omwille van de strengere maatregelen en de nog steeds stijgende coronacijfers vinden we het niet aangewezen om met meerdere mensen live bijeen te komen, ook al nemen we de nodige (extra) veiligheidsmaatregelen. Bovendien was het de bedoeling van de Trefdag Zelfzorg om ervaringen uit te wisselen rond lotgenotencontact en dit lijkt ons quasi onmogelijk zonder 'echte' interactie. We stellen de Trefdag Zelfzorg van 18 november 2020 dan ook uit naar het voorjaar 2021. We houden je op de hoogte van zodra er een nieuwe datum voorhanden is. 

Overzicht activiteiten Werelddag Dementie

De projectgroep Dementievriendelijk Gent stelde een overzicht samen van diverse activiteiten van partners naar aanleiding van de Werelddag Dementie. Er zijn activiteiten voor het brede publiek of gericht naar de  samenleving; activiteiten gericht naar de eigen doelgroep en andere activiteiten. Wil je meer weten of deelnemen? Lees hier het overzicht. 

Doe mee en hang de BABBELKONT-bordjes op in je wachtruimten, inkom, tuin, ...

Flankerend aan de jaarlijkse 10-daagse van de Veerkracht, die plaatsvindt van 1 tot 10 oktober, organiseert Stad Gent het project BABBELKONT! Dit heeft enerzijds een sensibiliserend doel, anderzijds zal het ons ook helpen om het aanbod i.h.k.v. de 10-daagse en bij uitbreiding het psycho-educatief aanbod dat zal plaatsvinden na 10 oktober nog breder bekend te maken. Stad Gent is ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de bordjes mee willen ophangen over de hele stad! Ken jij vrijwilligers/verenigingen die dat graag zouden doen? Stuur hen dan zeker deze vrijwilligersvacature door. Zo wordt je pas écht een Babbelkont!

Webinar: Het leersteundecreet: wat en hoe?

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Tijdens dit webinar, dat plaatsvindt op 29 september, kom je te weten wat de krijtlijnen zijn van de conceptnota 'Leersteun' en wat dit juist betekent voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en welke veranderingen er op til staan. Inschrijven kan via deze link.

Zorg als hulpverlener voor jezelf en voor elkaar

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op het online platform De ZorgSamen vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.

Gezocht: projecten die weerbaarheid en veerkracht van jongeren in Gent verhogen

Bij #Een hart voor Gent (Streekfonds Oost-Vlaanderen - Gent en deelgemeenten) worden projecten gezocht die de weerbaarheid en veerkracht van jongeren in Gent verhogen en die inspelen op een reële nood of een specifieke vraag van kinderen/jongeren/jongvolwassenen (tot 30 jaar). Projecten die echt een verschil maken voor zij die het nodig hebben. De projectdetails, de manier van werken, data voor infomomenten kan je allemaal via deze link terugvinden.

Save the date: 5e Vlaamse Hersteldag in Kunstencentrum Vooruit Gent

De vijfde editie van de Vlaamse Hersteldag vindt plaats op 9 februari 2022 in het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Deze vijfde Hersteldag staat in het teken van multideskundigheid. Mensen laten meespreken, meedenken en meedoen: het zorgt allemaal voor betekenisvolle verandering. De Hersteldag is er voor en door wie zich aangesproken voelt door deze woorden: mensen met eigen ervaring rond psychische kwetsbaarheid en mensen die werken aan eigen of andermans herstel. Meer informatie over het programma en de deelnameprijs volgt nog.

Datum voor agenda

Projectoproep Zorgzame Buurten

De komende jaren wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert het Departement WVG een projectoproep gericht op welzijns- en zorgorganisaties, zorgraden en lokale besturen. Meer informatie over deze projectoproep kan je hier terugvinden.

Online raadplegen van het patiëntendossier

Het online raadplegen van je patiëntendossier is niet altijd even eenvoudig. Om jou hierbij wegwijs te maken en een antwoord te bieden op volgende vragen: "Hoe meld je je aan op MijnGezondheid.be? Zijn mijn gegevens wel beschermd? Wie heeft allemaal toegang tot mijn gegevens?" hebben VIVEL (Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) en éénlijn, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, hierover een video gemaakt.

Infoavond "Veerkracht - samen in balans blijven"

Onze draag- en veerkracht wordt soms op de proef gesteld door ingrijpende gebeurtenissen, crisissituaties
en tegenslagen. Spanning, angst, onzekerheid, slapeloosheid en lichtgevoeligheid zijn de meest voorkomende en normale reacties. Tijdens deze sessie, georganiseerd door Similes, wordt er nagegaan wat je zelf (en samen met anderen) kan doen om je veerkracht te versterken. Deze infodag vindt plaats op 8 oktober. Meer informatie en hoe je je kan inschrijven kan je hier terugvinden.

Datum voor agenda

Sumehr: jouw medisch dossier in het kort

Een Sumehr is een samenvatting van je medisch dossier, en kan ervoor zorgen dat je snellere en betere zorg krijgt. Het is dus belangrijk dat je de informatie in je Sumehr bekijkt met je huisarts, en het indien nodig op punt stelt. Plazzo werkte samen met de Huisartsenvereniging Gent om de Sumehr bekend te maken. De Huisartsenvereniging zorgde via de Summer of Sumehr voor een sensibiliseringsactie naar de huisartsen toe. Plazzo zorgt via deze folder voor een sensibiliseringsactie naar patiënten en mantelzorgers toe. Wil je graag een folder op papier? Neem gerust contact op met Plazzo.

Webinar: evenwichtsstoornissen en duizeligheid

Duizeligheid en evenwichtsstoornissen zijn frequente aandoeningen, die een belangrijke impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De oorzaak kan gelegen zijn in het evenwichtsorgaan, maar ook elders in het lichaam. Op dinsdag 28 september 2021 organiseert Ahosa vzw hier een webinar rond. Inschrijven kan via deze link. Meer informatie kan je hier terugvinden.

WATWAT en ED TV

ED TV, zo heet het nieuwe digitale platform voor jongeren dat gevoelige onderwerpen als seks, alcohol, drugs en pesten beter bespreekbaar wil maken. Naast een chatfunctie en een forum wordt er vooral ingezet op online video's. Daarin vertellen jongeren, influencers en bekende Vlamingen over onderwerpen waar vaak nog een taboe op rust. Het volledige artikel hierover kan je hier lezen. WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Meer over WAT WAT kan u via deze link terugvinden.

Save the date | THUIS BEST | infodag ergotherapie aan huis

'Thuis best', dat zal plaatsvinden op 30 november 2021, wordt een boeiende infodag over de verschillende aspecten van ergotherapie aan huis, waarin de ergotherapeuten van de Gentse lokale dienstencentra en dienst Zelfstandig Wonen Stad Gent de veelzijdigheid van hun aanbod voor de Gentse thuiswonende senior voorstellen. Vragen en meer informatie kan je hier terugvinden.

Datum voor agenda

Waar vind ik mijn COVID-19 testresultaten?

In deze video - ontwikkeld door VIVEL (Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) en éénlijn, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform - kom je niet alleen te weten waar je je persoonlijke testresultaten vindt; maar ook die van je kind, of van een persoon van wie je mantelzorger bent. En omdat er zoveel fake news over Corona de ronde gaat, wordt er ook meegegeven welke websites je met een gerust hart kan bezoeken. 

10-daagse van de veerkracht!

Het begint te naderen. De 10-daagse van de veerkracht vindt plaats van 1 tot 10 oktober 2021. Maar ook daarna zijn nog activiteiten die je veerkracht versterken. Benieuwd naar het programma van de 10-daagse en de periode erna? Kijk dan vlug al even op www.stad.gent/veerkracht. Je zal versteld staan van de hoeveelheid en de diversiteit! De campagne loopt van nu tot begin oktober en is maandag gestart met een kort berichtje in stadsmagazine en de lancering van de website, inschrijven kan dus al!

GRIP stelt voor: #inclusie#werk

Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Toch zijn er veel inspirerende verhalen. Benieuwd naar deze verhalen? Ontdek ze hier.

Deelwerking het Cliëntenbureau - Het Huis van L.O.E.S

Op 14 oktober 2021 start het Cliëntenbureau met een deelwerking, genaamd Het huis van L.O.E.S. Het huis staat open voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid en daarnaast ook voor naasten, familieleden, vrienden en kennissen. Meer informatie over het huis van L.O.E.S kan je hier terugvinden.

REVA2022 komt eraan!

Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 170 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor. De 17de editie van deze informatiebeurs, die zal plaatsvinden op 19,20 en 21 mei 2022, heeft aandacht voor een steeds breder publiek. Van jong tot oud, van mensen met een kleine tot meer ingrijpende beperkingen, van professionele hulpverleners tot mantelzorgers en familie. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Datum voor agenda

Zet gezondheidsgidsen in voor je patiënt/cliënt

Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een sterker armoedebeleid. Het project Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’)  heeft potentieel om in gezondheidscrisissen als deze, maar ook in rustiger tijden, de eerstelijnszorg te ondersteunen om vooral kwetsbare bevolkingsgroepen een betere zorg te bieden! Heb je cliënten/patiënten die ondersteuning kunnen gebruiken? Doe dan een aanvraag via https://chwgent.be/

Verlenging terugbetaling Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) willen jullie informeren dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 alsook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Hierbij toegevoegd ook het verwijsformulier waarmee u kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen naar een eerstelijnspsycholoog kunt verwijzen.  Het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg”  is terug te vinden via deze link. Bijkomend zijn de, in het kader van COVID-19, genomen tijdelijke maatregelen verder van kracht. Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Anna-Katharina Simon (Anna-katharina.simon@pakt.be) of Eva De Schryver (Eva.DeSchryver@pakt.be).

Patient Empowerment-symposium

'Samen' is het sleutelwoord maar ook het thema van het zorgsymposium, dat zal plaatsvinden op 26 oktober 2021. De balans tussen zorgverleners en zorgvragers moet in evenwicht zijn. Het initiatief van dit evenwicht ligt zowel bij de zorgverleners, zorgvragers als de zorgorganisaties en het zorgsysteem. Er is een gedeelde controle en een gedeelde verantwoordelijkheid. Tijdens 12 korte sessies vertellen de sprekers over hoe we tot wederzijds respect kunnen komen in de relatie zorgvrager-zorgverstrekker alsook de betrokkenheid van alle belanghebbenden aanwakkeren en vergroten. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.

Datum voor agenda

Infoavond Autisme en eetproblemen met Thomas Fondelli

Eten is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder erbij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Bij een kind met autisme ligt dat soms helemaal anders. Eten kan een ware opdracht zijn, een parcours bezaaid met struikelblokken en andere hindernissen die het moet overwinnen. Op deze infoavond, die zal plaatsvinden op 21 oktober en georganiseerd is door Gezin en Handicap, zal je een kader aangeboden worden dat inzicht wil geven in hoe eetproblemen ontstaan bij een kind met autisme en waarom deze problemen zo hardnekkig zijn. Meer informatie en inschrijven vind je via deze link.

Datum voor agenda

Wenskaartenactie Werelddag Dementie

Op dinsdag 21 september roept Team Mantelzorg en dementie van Stad Gent op om via verschillende kanalen een wenskaart te sturen naar een geliefde, een vriend, een buur of iemand anders die op één of andere manier geconfronteerd wordt met dementie. Centraal op de kaart staat het gedicht dat dichteres Maud Vanhauweraert maakte na een ontmoeting met mensen met (jong)dementie en hun familie. Wens je mee te werken aan deze actie, bezorg dan tegen ten laatste vrijdag 10 september via dit formulier jouw gegevens aan Team Mantelzorg en dementie.

Webinar: een stichting of maatschap voor je kind met een handicap

Kan de oprichting van een (private)stichting of maatschap een mogelijkheid zijn om op een goede manier je nalatenschap te regelen voor je kind met een handicap? Tijdens dit webinar, georganiseerd door Gezin & Handicap en dat plaatsvindt op 22 september, kom je te weten hoe een (private) stichting of maatschap werkt en wat de Koning Boudewijnstichting op dit gebied te bieden heeft. Je krijgt een antwoord op de vraag of de oprichting van een maatschap of stichting voor jou een perspectief kan bieden.

Activiteit datum
22 september 2021