Agenda

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Op 19 augustus organiseert de SAPH een ontmoetingsdag. Meer info en inschrijven

Op 29 augustus in de voormiddag gaat het clusteroverleg personen met een zorg- of ondersteuningsnood van eerstelijnszone Scheldekracht door. Meer informatie en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Op 10 september gaat het volgende clusteroverleg patiënten en mantelzorgers door voor de eerstelijnszone Panacea. Meer info en inschrijven Mario.Schelfhout@lm.be

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Op 11 september gaat het volgende veranderforum van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Op 11 september organiseert de Eerstelijnszone een thematisch veranderforum over doelgerichte zorg. Meer info en inschrijven

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven

,

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

Op 24 september 2019 gaat het NAH-congres door in Beveren. Meer info bij sabine.willaert@sig-net.be

Op 24 september komt het veranderforum van eerstelijnszone Scheldekracht samen. Meer info

,

Tijdens het Festival van Vlaanderen op 23 en 26 september, is er via We Share Music bij 2 voorstellingen ringleiding en een verlaagd tarief voorzien voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie en reserveren

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Participate organiseert op 3 oktober een inspiratienamiddag over hulpmiddelen ter ondersteuning van volwassenen met autisme. Meer informatie en inschrijven

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

,

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Op 19 november komt de cluster van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood van Eerstelijnzone Scheldekracht samen. Meer info

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

,

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Op 10 december organiseert de KBS een seminarie over de ondersteuning van broers en zussen van kinderen en jongeren met een beperking. meer info en inschrijven

,

Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website