Krachtlijnen werking

Krachtlijnen werking
De sterktes van Plazzo liggen in de volgende aspecten:

  • Nabij
  • Gedragen (en van onderuit)
  • Op maat 
  • Participatief

De eigenheid van de geboden ondersteuning ligt in:

  • Informatie en communicatie
  • Ontmoeting
  • Vorming en ondersteuning

Voor een de concrete werking zie werking per doelgroep onder doelstellingen