Organisatiestructuur

Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Welzijnsoverleg Regio Gent maakt de werking van Plazzo mogelijk zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning. 

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren en is samengesteld uit:

Vrijwillige ervaringsdeskundigen uit zelfhulpgroepen, gebruikers- en patiëntenorganisaties

Professionele adviseurs omwille van hun specifieke expertise

Projectmedewerker

  • Michèle Van Elslander

Het dagelijks bestuur

Staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de ondersteuning en sturing van de projectmedewerker in de uitvoering van haar taak.

  • Michèle Van Elslander
  • Rosanne Blomme-Dorme

Contactpersoon Vlaanderen

  • Sabine Jakiela (Beleidsmedewerker welzijnswerk, departement welzijn volksgezondheid en gezin)