Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Infomoment Het Pakt (netwerk GGZ)

Op 26 april 2019 organiseert Het PAKT een infovoormiddag om haar werking toe te lichten aan actoren van de eerstelijnszones Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Meer info en inschrijven

Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

Rookvrije Stad Gent

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Landelijke ontmoetingsdag Contempo

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

Nieuwsbrieven eerstelijnszones

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent

Nieuwsbrief hervorming eerstelijn

Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Vormingsaanbod Liever Thuis LM

Liever Thuis LM organiseert ook in het voorjaar 2019 een vormingsaanbod. Meer info

Activiteiten voor hart- en vaatpatiënten

Sust organiseert ook in het 2de semester van 2019 wandelingen, fietstochten en turnactiviteiten. Meer info

Hersenletselcongres

In 2020 organiseert de NAH Liga samen met SIG vzw het eerste Vlaamse Hersenletselcongres. Suggesties welkom voor 3 mei 2019. Meer info

Gespreksavond: handicap in je gezin

Gezin en handicap organiseert op 15 mei een gespreksavond in Dendermonde over handicap in je gezin. Meer info en inschrijven

35 jaar Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen

Op 16 mei organiseert De Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen een studievoormiddag 'dialoog versterken in tijden van wantrouwen'. Meer info en save the date

Suggesties van gebruikers voor digitaal platform VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) creëert samen met vzw PVBwijzer in opdracht van de Vlaamse regering een digitaal platform. Het digitale platform zal een overzicht bieden van al het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Op die manier wordt het voor de zorgvrager makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren. Gebruikers die in dit verband interessante ideeën of suggesties hebben, kunnen contact opnemen via overmeire.romas@gmail.com of bernadette.rutjes@trefpuntstan.be. Wat nu al bestaat kun je hier terugvinden.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Dender

Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 

Jonge mantelzorgers gezocht in Gent

!DROPS en de stad Gent zoeken jonge mantelzorgers tot en met 25 jaar! Meer info

Open vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent

Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijven

Hoe geef je de handicap van je kind een plaats

Gezin en Handicap organiseert op 4 juni in Gent een infomoment met Manu Keirse over leren leven met levend verlies. Meer info en inschrijven

Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019

Op 27 april organiseert GRIP een inclusiedebat op de REVA-beurs naar aanleiding van de verkiezingen. Meer info en inschrijven

Houvast na diagnose dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Nieuwsbrief Eerstelijnzone Panacea

Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 

Eerstelijnszone Scheldekracht: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt er op 20 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Woonzorgcentrum Kannunik Triest(Kloosterstraat 33 te Melle). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Eerstelijnszone Panacea: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Vanuit de Eerstelijnszone Panacea wordt er op 17 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch (Kloosterstraat 42 te Herzele). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Eerstelijnszone Aalst: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Vanuit de Eerstelijnszone Aalst wordt er op 6 mei een clusteroverleg georganiseerd van 19 tot 21u in Lokaal Dienstencentrum De Maretak (Albrechtlaan 119a). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Mythes en misverstanden over epilepsie

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Bezoek eens een mobiele mantelzorgwoning

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Mantelkracht: coachingsreeks voor mantelzorgers

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Infodag Laryngectomie

Op 4 mei organiseert de Liga voor Gelaryngectomeerden samen met de Stembandlozen Oost-Vlaanderen een infodag over Laryngectomie in Gent. Meer info en inschrijven

Oefengroepen Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vorming voor vrijwilligersorganisaties

Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Samenwerking met AZ Sint-Lucas Gent

Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.  

Aanbod buurtsecretariaat

Heb je zin om met je vereniging of bewonersgroep uit Gent een buurtactiviteit te organiseren? Is je living te klein geworden voor al die mensen of is het inktpatroon van je printer alweer op? Dan hebben we voor jou dé ideale oplossing: ga naar het buurtsecretariaat in je buurt! Meer info

Praatgroep Ouders van een overleden Kind Waas en Dender

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

Vormingsaanbod voor het voorjaar 2019 HCA

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Ook dit is autisme

Gezin en Handicap organiseert op 28 mei 2019 een info-avond in Sint-Niklaas over autisme. Meer info en inschrijven

Kom op met die job? Part 2

Op 25 april 2019 organiseert AHOSA een 2de infomoment rond werk. Meer info en inschrijven

Activiteiten gezin en handicap

Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

Activiteiten CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen

Ook in het voorjaar 2019 organiseert de CVS-contactgroep Oost-Vlaanderen activiteiten. Meer informatie

Ontmoetingsgroep voor (familieleden van) jonge mensen met dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

Jaaroverzicht Plazzo 2018 

Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  

Plazzo-vorming: Beter praten met je arts

Plazzo organiseert op zaterdag 11 mei 2019 een vorming met als thema 'Beter praten met je arts’. Als patiënt ontmoet je verschillende artsen in verschillende omstandigheden. Een bezoek aan een huisarts verloopt anders dan een consultatie bij een specialist. Tijdens deze vorming geeft Annemie Vandermeulen van Trefpunt Zelfhulp tips voor een beter gesprek met je arts. De vorming gaat in Gent door van 10u tot 12u30. Inschrijven kan hier

Ervaringsdeskundigen in algemene ziekenhuizen

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info

Bevraging mantelzorg

Heeft uw organisatie een werking in Gent en komt u geregeld in contact met mantelzorgers? Dan is deze bevraging van OCMW Gent iets voor u.

REVA en ZIEZO beurs

Op 25, 26 en 27 april 2019 gaat de REVA- en ZIEZO beurs door. Een informatiebeurs voor mensen met een beperking, ouderen, blinden en slechtzienden. Meer info