Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Gezin en Handicap organiseert op 10 november een webinar rond autisme en prikkels. Meer informatie om je in te schrijven kan u hier terugvinden.


Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven: Trefpunt Stan 15/9


Van 1 tot 10 oktober loopt in Gent de 6e editie van de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid met een nieuwe look en coronaproof programma. Dit jaar gaat er speciale aandacht naar mantelzorgers, ook is er een mooi aanbod voor kinderen en jongeren en meer aanbod gericht naar kwetsbare doelgroepen. Meer info en inschrijven


Om een Corona-veilige activiteit met je Gentse vereniging te plannen, kun je steun aanvragen bij stad Gent. Deadline 15 september of 15 november. Meer info


Vanaf 1 september kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Meer informatie betreffende deze erkenning kan u hier terugvinden.


Deze voorstelling is een initiatief van UZGent en vindt plaats op 23 september. De voorstelling is helaas uitverkocht, maar er is wel de mogelijkheid om deze via livestream mee te volgen. Inschrijven voor de livestream kan via deze link.
Meer informatie over de voorstelling zelf kan u hier terugvinden.


Nu COVID-19 ervoor zorgt dat we onze contacten moeten beperken, heeft Epilepsie Liga besloten om in 2020 geen fysieke bijeenkomsten meer te organiseren. Als alternatief worden er digitale bijeenkomsten voorzien.
Interesse? Ontdek het hier!


Het twee jaarlijks "symposium Hodgkin en non-Hodgkin" zal dit jaar plaatsvinden als een webinar, en dit op 17 oktober 2020.
Heb je interesse en wil je graag deelnemen? Klik dan hier voor meer info omtrent de sprekers en hun thema. Registreren kan via dezelfde link.


Vormingsplus Gent-Eeklo organiseert enkele activiteiten voor mantelzorgers in de week van de veerkracht, een online cursus rond zelfzorg en een wandeling voor mantelzorgers


Op woensdagvoormiddag 18 november 2020 organiseert Plazzo opnieuw een Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Deze keer over het belang van lotgenotencontact. Meer informatie en inschrijven.


ELZ Scheldekracht zet mentale veerkracht  als gemeenschappelijke prioriteit uit voor dit najaar. De werkgroep Samen Veerkrachtig biedt ondersteuning aan om troostplekken of rouwmomenten te gaan organiseren. Meer informatie


Er staan nu ook meertalige infofolders over Corona op www.info-coronavirus.be


Gent opent een extra testcentrum voor corona op de site van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. Vanaf maandag 17 augustus 2020 kunnen Gentenaars die geen coronasymptomen vertonen, maar terugkeren uit rode/oranje zones in het buitenland (en dus getest moeten worden), zich online registreren op gent.testcovid.be om een afspraak te maken. Dat geldt ook voor mensen die via contact tracing getest moeten worden. Meer info


Het Inloophuis dementie Gent lanceert haar najaarsprogramma 2020


Heeft je vereniging het moeilijk om dit jaar het hoofd boven water te houden zonder de gewone fondsenwervende acties? Roep je sympathisanten op om een gift te doen! De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!


Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 5 september en 28 november informatie- en praatnamiddagen. Meer info


Op woensdagvoormiddag 18 november 2020 organiseert Plazzo opnieuw een Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Deze keer over het belang van lotgenotencontact. Meer informatie volgt nog maar hou nu alvast deze datum vrij, want ook Minister Beke komt.


Op 24 september organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Ook in 2020 organiseert Gezin en Handicap terug infomomenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


De Diabetesliga is op zoek naar een kantoorvrijwilliger. Meer informatie


Een mogelijkheid om bij erfenis minder af te geven aan de overheid, is een duo-legaat: je verdeelt je nalatenschap in twee. Het ene deel laat je na aan een favoriet nichtje of aan een goede vriend(in), die dan minder successierechten moeten betalen. Het andere aan een goed doel. Misschien kan jouw lotgenotenvereniging dit goede doel zijn. Meer info en lijst met goede doelen


(Deel-)SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info


Vanaf nu is dé thuishulp voor buren en door buren overal en altijd binnen handbereik via de nieuwe app voor Apple of Android. Meer info


De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.


Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info


Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer


Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be


Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info


De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info


Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit


Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 


Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.


Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 


Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!


De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info


Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven


Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info


Ook in 2019 organiseert Gezin en Handicap heel wat info-momenten in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven


Ook in 2019 zet Plazzo zich samen verder in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Dit dankzij de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat we in 2018 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.  


Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen? Het doctoraat van Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn. Meer info


Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is in 2017 opgericht in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen. Maar ook om professionelen bewuster te laten samenwerken met mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg. Via de website www.mantelzorgers.be bieden we kennis en informatie aan over mantelzorg. Meer info


Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info