Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Vacature Diabetes Liga

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen (community health workers)

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Nieuwsbrief hervorming eerstelijn

Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn

Infonamiddag mantelzorg

Op 6 juni organiseert Samana een mantelzorgnamiddag in het CM-kantoor van Gent. Het thema is 'Klein Geluk voor de mantelzorger'. Meer info en inschrijven

Kookboek voor beroertepatiënten

Het Stroke team van UZ Gent bracht een kookboek uit voor beroertepatiënten. Het boek kan ook gebruikt worden door patiënten met amputatie, schouderproblemen, plexusletsel, ... Het is verkrijgbaar voor 18 euro bij de thuiszorgwinkel CM of via stroketeam@uzgent.be

Toegankelijk programma Gentse Feesten

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Veranderforum eerstelijnszone Gent

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Workshop voor mantelzorgers

Liever Thuis LM en Vormingplus Gent-Eeklo organiseren op 27 juni in Zwijnaarde een gratis workshop voor mantelzorgers: In gesprek over mantelzorg. Vertrekkend vanuit het fictieboek "Neen". Meer info en inschrijven

Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid

Op 7 juni organiseert Stad Gent een 2de workshop 'samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid. Meer info en inschrijven

Infomoment: hoe herken ik LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie)?

Op 11 juni organiseert SEKO LMD een infomoment in Gent over hoe je leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan herkennen. Meer info en inschrijven

Dr Guislain Colloquium: wanneer nacht ontij wordt

Op 4 juni organiseert het Psychiatrisch centrum Dr Guislain hun 83ste Colloquium over slaapstoornissen en hun behandeling. Meer info en inschrijven

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Federale prijs armoedebestrijding: stem mee voor een Oost-Vlaams project

Twee Oost-Vlaamse projecten zijn genomineerd voor de Federale prijs armoedebestrijding: De Zuidpoort en Enchanté. Mee stemmen kan tussen 6 en 20 mei. Meer info en stemmen

Forum eerstelijnszone Dender

Eerstelijnszone Dender organiseert op 28 mei een forum met thematafels mobiliteit. Meer info en inschrijven

VPP on tour in Oost-Vlaanderen: het online patiëntendossier

Dit jaar bestaat VPP 20 jaar, daarom organiseren ze enkele activiteiten. In Oost-Vlaanderen komen ze langs op 12 juni 2019. Samen met PraktijkCoach laten ze je kennis maken met hoe je online je gezondheidsgegevens kan bekijken. Op deze vorming is ook je vertrouwenspersoon/mantelzorger welkom om samen met jou op ontdekking te gaan. Meer info

Voorstelling vzw De Stap

Op 17 juni organiseert Similes praatcafé psychose Oost-Vlaanderen een voorstelling van hun nieuw project vzw De Stap. Meer info en inschrijven. Ze organiseren ook fiets- en wandelactiviteiten om dit nieuw project te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?

Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

Rookvrije Stad Gent

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info

Landelijke ontmoetingsdag Contempo

Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info

Nieuwsbrieven eerstelijnszones

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering

De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven 

Vormingsaanbod Liever Thuis LM

Liever Thuis LM organiseert ook in het voorjaar 2019 een vormingsaanbod. Meer info

Activiteiten voor hart- en vaatpatiënten

Sust organiseert ook in het 2de semester van 2019 wandelingen, fietstochten en turnactiviteiten. Meer info

Studiedag Dialoog versterken in tijden van wantrouwen?

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

Suggesties van gebruikers voor digitaal platform VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) creëert samen met vzw PVBwijzer in opdracht van de Vlaamse regering een digitaal platform. Het digitale platform zal een overzicht bieden van al het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Op die manier wordt het voor de zorgvrager makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren. Gebruikers die in dit verband interessante ideeën of suggesties hebben, kunnen contact opnemen via overmeire.romas@gmail.com of bernadette.rutjes@trefpuntstan.be. Wat nu al bestaat kun je hier terugvinden.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Dender

Eerstelijnszone Dender bracht een nieuwsbrief uit. 

Open vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent

Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijven

Hoe geef je de handicap van je kind een plaats

Gezin en Handicap organiseert op 4 juni in Gent een infomoment met Manu Keirse over leren leven met levend verlies. Meer info en inschrijven

Houvast na diagnose dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox bracht een houvast-document uit met praktische informatie die ondersteuning kan bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Nieuwsbrief Eerstelijnzone Panacea

Eerstelijnszone Panacea bracht een nieuwsbrief uit. 

Eerstelijnszone Scheldekracht: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt er op 20 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Woonzorgcentrum Kannunik Triest(Kloosterstraat 33 te Melle). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij info@elzscheldekracht.be

Eerstelijnszone Panacea: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers

Vanuit de Eerstelijnszone Panacea wordt er op 17 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch (Kloosterstraat 42 te Herzele). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be

Nieuwsflash eerstelijnszone Gent

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsflash uit

Mythes en misverstanden over epilepsie

Naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari heeft de epilepsieliga in samenwerking met Jens Dendoncker, enkele ludieke filmpjes gemaakt om mythes en misverstanden over epilepsie de wereld uit te helpen!

Bezoek eens een mobiele mantelzorgwoning

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info

Mantelkracht: coachingsreeks voor mantelzorgers

Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven

Oefengroepen Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis

De Vlaamse Vereniging voor Spondylo Artritis organiseert regelmatig lokale oefengroepen. Meer info

Vorming voor vrijwilligersorganisaties

Vormingplus Gent-Eeklo heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Meer info en inschrijven

Samenwerking met AZ Sint-Lucas Gent

Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.  

Aanbod buurtsecretariaat

Heb je zin om met je vereniging of bewonersgroep uit Gent een buurtactiviteit te organiseren? Is je living te klein geworden voor al die mensen of is het inktpatroon van je printer alweer op? Dan hebben we voor jou dé ideale oplossing: ga naar het buurtsecretariaat in je buurt! Meer info

Praatgroep Ouders van een overleden Kind Waas en Dender

De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website

Vormingsaanbod voor het voorjaar 2019 HCA

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info