Hulpverleners

De professionele hulpverleners

Plazzo ontwikkelt de complementariteit van zelfzorg met het professionele werkveld en zet een werking op rond gebruikersparticipatie in het professionele werkveld

 • Plazzo zet in op de bekendmaking van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven
  • Website
  • Nieuwsbrieven
  • Facebook
  • Artikels in nieuwsbrieven professionele werkveld
  • Gesprek Stuurgroep Plazzo met professionals over wederzijdse verwachtingen
  • Netwerkontwikkeling tijdens Gezondheidsraad Gent, Deelsel Gent, eerstelijnslijnszones, …
 • Plazzo zet in op de verspreiding en voorstelling van het werkboek gebruikersparticipatie*
 • Plazzo organiseert en ondersteunt leernetwerken gebruikersparticipatie*
  • In 2017-2018 ging er een leernetwerk door voor medewerkers van arbeidszorgvoorzieningen

*Werking gebruikersparticipatie

 • Colloquia Gebruikersparticipatie
 • Werkboek gebruikersparticipatie: n.a.v. colloquium ‘Voorbeeldige participatie’ verscheen in het najaar 2013 een handig werkinstrument verschijnen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met participatie op de werkvloer.
 • Website www.gebruikersparticipatie.be: begin 2014 heeft Plazzo de website gebruikersparticipatie.be gelanceerd. Op deze website kunnen bezoekers het Werkboek Gebruikersparticipatie online raadplegen. Maar we willen met deze website verder gaan dan het Werkboek aanprijzen. Het moet een inspirerend platform worden waarop iedereen die participatie in de zorg genegen is tips of ideeën kan uitwisselen via een Blog op de verschillende participatieniveaus.