Nieuwsbrief - 19 april 2021

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.
Plazzo-Activiteiten

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact - aangepaste link

Omwille van de nog steeds geldende coronamaatregelen vinden we het niet aangewezen om met meerdere mensen live bijeen te komen, ook al nemen we de nodige (extra) veiligheidsmaatregelen. Bovendien was het de bedoeling van de Trefdag Zelfzorg om ervaringen uit te wisselen rond lotgenotencontact en dit lijkt ons quasi onmogelijk zonder 'echte' interactie. We stellen de Trefdag Zelfzorg van 29 april 2021 dan ook nogmaals uit naar 28 oktober 2021. Meer informatie en inschrijven.


Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: Met wat moet je in orde zijn als je werkt met vrijwilligers?

Plazzo organiseert op zaterdag 29 mei 2021 een online workshop over het werken met vrijwilligers. Veel lotgenotengroepen, patiŽnten- en mantelzorgverenigingen zijn vaak kleine organisaties die voornamelijk werken met vrijwilligers. Met wat moet je in orde zijn als je werkt met vrijwilligers? Wat zijn de rechten en plichten, welke verzekering moet er zijn, wat moet in de afsprakennota, ... ? Wat moet minimaal in orde zijn en hoe doe je dit? Veel vragen en onduidelijkheden vaak nog. Vandaar deze vorming. De vorming gaat online door en wordt begeleid door Isabelle Volckaert, freelance coach en trainer. Inschrijven kan hier.


Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaAgenda

Denk Zorg: Is gezondheid ons hoogste goed?

Op dinsdag 20 april organiseert het UZ Gent samen met Handelsbeurs Concertzaal een vierde editie in de reeks 'Denk zorg. Denkers van nu over gezondheid van morgen'. Deze keer stellen we ons de vraag: Is gezondheid ons hoogste goed? Meer informatie en hoe je je ticket kan bestellen voor de livestream kan u hier terugvinden.


Webinar - kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap

Tijdens dit webinar, georganiseerd door Gezin en Handicap, stelt Hadewych Schepens ons de bevindingen voor uit haar doctoraat rond levenskwaliteit van oudere personen met een verstandelijke beperking. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden. Deze webinar vindt plaats op 22 april 2021.


10e Week van de Valpreventie: "Eťn tegen allen, allen tegen vallen"

De 10de editie van de Week van de Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, draagt de slogan 'Eťn tegen allen, allen tegen vallen'. Hiermee worden de vijf Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van 'beste valpreventieprovincie van het jaar'. Hoe meer mensen deelnemen aan de opdrachten, hoe meer sterren voor de provincie. Vind hier de opdrachten in het kader van de provinciebattle voor de 10de Week van de Valpreventie.


Uitnodiging webinar Tinnitus

Op deze infoavond zal Katleen De Waele, audiologe van het Tinnitusteam van Sint-Lievenspoort een presentatie geven over het thema tinnitus. Deze infoavond vindt plaats op 4 mei. Meer informatie kan je hier terugvinden. Inschrijven kan via deze link.


Infomoment - Zorg voor je kind, zorg voor het leven

Het infomoment Ouders van een zorgenkind als levenslange mantelzorgers en de Boekvoorstelling ‘Zorgenmeisje‘ van Frauke Cosaert vindt plaats op 5 mei 2021 van 19u30 tot 22u, in Gent. Inschrijven kan via deze link.


OVOK vzw organiseert infosessie over Facebook

Wat doen we met het Facebookprofiel van ons overleden kind? Blijft het voortbestaan ter herinnering of laten we
het afsluiten? Waarop letten we best als we via Facebook een herinneringsmoment bekend maken? ... Carina Gulcher zal ons in deze sessie, op 10 mei 2021, wegwijs maken in het goed gebruik van Facebook en de hierboven gestelde vragen beantwoorden. Deze sessie veronderstelt een basiskennis van Facebook. Meer informatie kan je hier terugvinden.


Similes brengt in samenwerking met Vonkel een aanbod over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden voor naastbetrokkenen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, een gevoelig thema dat heel wat controversie teweegbrengt. Er hangt vaak een groot 'stilzwijgen' rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid ťn het lijden van de naastbetrokkene. Similes en Vonkel staan klaar om deze naastbetrokkenen op te vangen met hun vragen en bezorgdheden. Ze organiseren dit voorjaar, op 22 april, 20 mei en 3 juni 2021 een infomoment en een lotgenotenreeks met thema euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.


Infomoment - Communiceren met professionelen

Het infomoment ‘Hoe communiceer je als ouder op een goede manier met de professionelen rond je kind?‘ vindt plaats op 10 juni 2021 van 13u30 tot 16u30, in Gent. Inschrijven kan via deze link.


ONTmoetingsdag 2021

Dit jaar ligt de focus op een veilige manier van werken. Er wordt rekening gehouden met de nodige afstandsregels, om geen risicoís te nemen. Daarom gaat deze ONTmoetingsdag, die plaatsvindt op 7 juni en 11 juni 2021 in de namiddag, dit jaar niet door in Gent, maar maakt ONT zelf graag in kleine aantallen de verplaatsing naar jullie. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden.


Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 12 oktober 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Nieuws

Activiteitenkalender Inloophuis Dementie

Hier vind je een overzicht van de activiteiten van het Inloophuis Dementie in het voorjaar 2021. Helaas kan de activiteit rond erfgoed eind januari niet doorgaan omwille van de Coronamaatregelen, maar deze wordt van zodra terug mogelijk hernomen. Omdat er op heel wat plekken geen folders op papier kunnen worden gelegd, werd er ook een affiche met de algemene info van het Inloophuis Dementie gemaakt.


Nieuwtjes mantelzorgondersteuning - april/juni 2021

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. Hier kan u enkele initiatieven terugvinden.


Bepaal mee de prioriteiten voor het Vlaams Mantelzorgbeleid!

De Academie Voor De Eerste Lijn evalueert - in opdracht van VIVEL - het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Hiervoor hebben ze in januari online focusgroepen gehouden. De interessante signalen uit de focusgroepen, willen de onderzoekers nu graag aftoetsen met een zo breed mogelijk publiek. Dit doen ze aan de hand van een online vragenlijst. Ben je mantelzorger, of heb je als professional of vrijwilliger ervaring met mantelzorg? Mis dan de kans niet om input te geven in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul de vragenlijst van de Academie Voor De Eerste Lijn en VIVEL voor 20 april in.


Welke groepen worden er prioritair gevaccineerd in april?

Omdat er heel wat vragen zijn rond de vaccinatie voor risicogroepen, bundelde het Vlaams PatiŽntenplatform alle informatie in deze extra nieuwsflits.


Stad Gent brengt seksuele intimidatie in kaart

Plan International en de Stad Gent werken tot eind 2021 samen in de strijd tegen seksuele intimidatie. Op een kaart op het digitale platform Safer Cities kunnen jongeren in het bijzonder tot eind augustus locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Op die manier wil de Stad Gent de problematiek eerst beter in kaart brengen om daarna accuraat te kunnen optreden. Het volledige artikel kan je hier lezen.


Samana - online aanbod in april

Samana organiseert in april online ontmoetingen, cursussen en infosessies. Het aanbod met meer info en inschrijvingslink kan je hier raadplegen.


Aangepaste corona maatregelen vanaf 19 april

De affiche met de coronamaatregelen die gelden vanaf vandaag, werd door Stad Gent aangepast.


Similes - nieuwe activiteiten in April

Het online aanbod van Similes voor in april kan je hier terugvinden.


Aanbod webinars Gezin en Handicap voor de maand april

Gezien de huidige strenge coronamaatregelen het niet toelaten om mensen samen te brengen, ziet Gezin en Handicap zich genoodzaakt om al hun Ďliveí infomomenten die reeds gepland waren voor de zomervakantie, af te lassen. Maar, niet getreurd: sommige hopen ze ergens dit najaar te kunnen hernemen, andere vervangen we door webinars. Ontdek hier het aanbod.


Nieuw aanbod Gezin en Handicap voorjaar 2021

Het nieuw aanbod van Gezin en Handicap voor het voorjaar 2021 staat weer klaar. Er wordt nog steeds gewerkt onder de wispelturige grillen van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen. De planning is momenteel zo opgemaakt, dat al de infosessies voor de paasvakantie in webinarvorm zullen doorgaan.


Meer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.


Nieuws uit de Eerstelijnszones

Nieuwsbrieven

Plazzo ontving volgende nieuwsbrieven: GRIP 24/03, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 25/03, Vlaams PatiŽntenplatform (vaccinatienieuwsflits) 26/03, Vlaamse ouderenraad 26/03, Trefpunt STAN 01/04, Vlaams PatiŽntenplatform 02/04, Vlaamse Ouderenraad 02/04, vzw Limen 07/04, Avansa 07/04, Similes 15/04, Vlaamse Ouderenraad 09/04, Vlaamse Ouderenraad 16/04