Nieuwsbrief - 31 mei 2021

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.
Plazzo-Activiteiten

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact

Omwille van de nog steeds geldende coronamaatregelen vinden we het niet aangewezen om met meerdere mensen live bijeen te komen, ook al nemen we de nodige (extra) veiligheidsmaatregelen. Bovendien was het de bedoeling van de Trefdag Zelfzorg om ervaringen uit te wisselen rond lotgenotencontact en dit lijkt ons quasi onmogelijk zonder ’echte’ interactie. We stellen de Trefdag Zelfzorg van 29 april 2021 dan ook nogmaals uit naar 28 oktober 2021. Meer informatie en inschrijven.


Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaAgenda

Intervisiereeks: coachen van vrijwilligers in tijden van corona, voor vrijwilligerscoaches

Corona heeft een enorme impact op onze samenleving, alsook op het vrijwilligerswerk. Hoe kan je vrijwilligers blijvend coachen en waarderen vanop afstand? Tijdens deze vorming - georganiseerd door het Vrijwilligerspunt Gent i.s.m. Kwadraet - word je geïnspireerd door collega’s die dezelfde soort wateren doorploeterden als jij. In drie interactieve sessies - de eerste vindt plaats op 18 mei - worden verschillende vragen behandeld, telkens op een andere locatie en met nieuwe insteek. De volgende twee vinden plaats op 10 en 29 juni. Klik hier om je in te schrijven.


Similes - nieuwe activiteiten in juni

Het online aanbod van Similes voor in juni kan je hier terugvinden.


WEBINAR - Brandveiligheid voor dove/slechthorende personen

AHOSA vzw werkt rond één thema: 'slechthorendheid/doofheid' en beoogt één doel 'inclusie' van slechthorende/dove mensen die communiceren in gesproken taal in de samenleving. Het volgende webinar, met als onderwerp 'brandveiligheid voor dove/slechthorende personen' gaat door op 1 juni van 19u30 tot 20u30. Dit webinar wordt live ondertiteld door een schrijftolk en is daarom toegankelijk voor dove/slechthorende personen. Meer informatie en de inschrijvingslink kan u hier terugvinden.


Webinar: "Help, mijn kind (met een handicap) is een gamer"

Tijdens dit webinar, dat plaats vindt op 2 juni van 19u30-21u30, georganiseerd door Gezin en Handicap wordt er stilgestaan bij het gamegedrag van kinderen (met een handicap). Je krijg concrete tips hoe je je kind kan sensibiliseren, maar ook hoe je mits de juiste afspraken de controle kan blijven behouden over de gameactiviteiten van je kind. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.


Infomoment - Communiceren met professionelen

Het infomoment ‘Hoe communiceer je als ouder op een goede manier met de professionelen rond je kind?‘ georganiseerd door Gezin en Handicap vindt plaats op 10 juni 2021 van 13u30 tot 16u30, in Gent. Inschrijven kan via deze link.


ONTmoetingsdag 2021

Dit jaar ligt de focus op een veilige manier van werken. Er wordt rekening gehouden met de nodige afstandsregels, om geen risico’s te nemen. Daarom gaat deze ONTmoetingsdag, die plaatsvindt op 7 juni en 11 juni 2021 in de namiddag en georganiseerd door Onze Nieuwe Toekomst, dit jaar niet door in Gent, maar maakt ONT zelf graag in kleine aantallen de verplaatsing naar jullie. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden.


Uitnodiging online vorming: Ontspoorde zorg
De online vorming van Coponcho, in samenwerking met de Stad Gent, geeft aandacht aan de signalen van ontspoorde zorg en reikt handvaten aan om ontspoorde zorg te herkennen. Deze online vorming vindt plaats op 15 juni 2021 van 13u30 tot 15u en is voor familieleden, mantelzorgers en burgers die het thema genegen zijn. Uitgebreidere informatie over deze vorming kan je hier terugvinden. Via deze link kan je anoniem deelnemen.


Dag van de mantelzorg - online aanbod voor mantelzorgers

Op 23 juni, de dag van de mantelzorg, biedt Samana een hele dag lang gratis online workshops aan voor mantelzorgers. Meer info is te vinden via Dag van de mantelzorg - Samana versterkt chronisch zieken en mantelzorgers.


vormingsreeks ‘Eerste momenten’

Heb jij het vermoeden dat je kind een handicap heeft? Of vernam je nog niet zo lang geleden dat je kind een handicap heeft? Ben jij nog volop aan het zoeken hoe het zorglandschap er voor jouw kind uitziet? Dan nodigt Gezin en Handicap je van harte uit voor hun vormingsreeks ‘Eerste momenten’. Meer informatie kan je hier terugvinden.


Eerste momenten - Waar heb ik recht op?

Tweede sessie van de reeks "Eerste momenten". Je kind met een handicap heeft recht op heel wat zaken. Dit is echter afhankelijk van diverse factoren. Onder andere de aard en ernst van de handicap en daarom ook verschillend voor iedereen. In deze sessie, die plaatsvindt op 24 juni, vertelt Gezin en Handicap je waar je recht op hebt en geven we tal van tips en praktische adviezen om deze zaken aan te vragen. Inschrijven kan via deze link.


Activiteitenkalender Inloophuis Dementie

Hier vind je een overzicht van de activiteiten van het Inloophuis Dementie in het voorjaar 2021. Helaas kan de activiteit rond erfgoed eind januari niet doorgaan omwille van de Coronamaatregelen, maar deze wordt van zodra terug mogelijk hernomen. Omdat er op heel wat plekken geen folders op papier kunnen worden gelegd, werd er ook een affiche met de algemene info van het Inloophuis Dementie gemaakt.


Aanbod webinars Gezin en Handicap voorjaar 2021

Gezien de huidige strenge coronamaatregelen het niet toelaten om mensen samen te brengen, ziet Gezin en Handicap zich genoodzaakt om al hun ‘live’ infomomenten die reeds gepland waren voor de zomervakantie, af te lassen. Maar, niet getreurd: sommige hopen ze ergens dit najaar te kunnen hernemen, andere vervangen we door webinars. Ontdek hier het aanbod.


Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 12 oktober 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Nieuws

Verwen eens een Geweldige Mantelzorger, doe je mee?

Velen onder jullie ervaarden misschien al het belang van een goede mantelzorger! Wel, op 23 juni is het dag van de mantelzorg. Om die mantelzorgers in de bloemetjes te zetten kan iedereen van 25 mei tot 10 juni een attentie aanvragen voor Gentse mantelzorgers. Spring je mee op de kar? Hoe je dit kan doen, kan je hier ontdekken!


Nieuwtjes mantelzorgondersteuning - april/juni 2021

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. Hier kan u enkele initiatieven terugvinden.


Projectoproep voor subsidies aan 'lotgenotenverenigingen voor slachtoffers van seksueel geweld'

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, heeft zich, samen met andere Vlaamse ministers, mee geëngageerd voor de opmaak en uitvoering van een Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Via een projectoproep willen ze deze verenigingen financieel ondersteunen voor het opnemen van een aantal acties die bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Verenigingen kunnen tot uiterlijk zondag 6 juni 2021 een projectvoorstel indienen. Meer info vinden jullie via deze link.


Stad Gent brengt seksuele intimidatie in kaart

Plan International en de Stad Gent werken tot eind 2021 samen in de strijd tegen seksuele intimidatie. Op een kaart op het digitale platform Safer Cities kunnen jongeren in het bijzonder tot eind augustus locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Op die manier wil de Stad Gent de problematiek eerst beter in kaart brengen om daarna accuraat te kunnen optreden. Het volledige artikel kan je hier lezen.