Nieuwsbrief - 10 mei 2021

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.
Plazzo-Activiteiten

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact - aangepaste link

Omwille van de nog steeds geldende coronamaatregelen vinden we het niet aangewezen om met meerdere mensen live bijeen te komen, ook al nemen we de nodige (extra) veiligheidsmaatregelen. Bovendien was het de bedoeling van de Trefdag Zelfzorg om ervaringen uit te wisselen rond lotgenotencontact en dit lijkt ons quasi onmogelijk zonder ’echte’ interactie. We stellen de Trefdag Zelfzorg van 29 april 2021 dan ook nogmaals uit naar 28 oktober 2021. Meer informatie en inschrijven.


Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: Met wat moet je in orde zijn als je werkt met vrijwilligers?

Plazzo organiseert op zaterdag 29 mei 2021 een online workshop over het werken met vrijwilligers. Veel lotgenotengroepen, patiënten- en mantelzorgverenigingen zijn vaak kleine organisaties die voornamelijk werken met vrijwilligers. Met wat moet je in orde zijn als je werkt met vrijwilligers? Wat zijn de rechten en plichten, welke verzekering moet er zijn, wat moet in de afsprakennota, ... ? Wat moet minimaal in orde zijn en hoe doe je dit? Veel vragen en onduidelijkheden vaak nog. Vandaar deze vorming. De vorming gaat online door en wordt begeleid door Isabelle Volckaert, freelance coach en trainer. Inschrijven kan hier.


Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaAgenda

OVOK vzw organiseert infosessie over Facebook

Wat doen we met het Facebookprofiel van ons overleden kind? Blijft het voortbestaan ter herinnering of laten we
het afsluiten? Waarop letten we best als we via Facebook een herinneringsmoment bekend maken? ... Carina Gulcher zal ons in deze sessie, op 10 mei 2021, wegwijs maken in het goed gebruik van Facebook en de hierboven gestelde vragen beantwoorden. Deze sessie veronderstelt een basiskennis van Facebook. Meer informatie kan je hier terugvinden.


Webinar bewindvoering

Beslissingen over wonen, werken, geld of contracten, enz. voor mensen met een verstandelijke handicap zijn een opgave. Vaak heeft je kind bescherming nodig bij het beheer van geld of goederen, of bij beslissingen in het persoonlijke leven. Tijdens dit webinar, georganiseerd door Gezin en Handicap op 11 mei, kom je alles te weten over wat deze bewindvoeringsmaatregelen juist inhouden, voor wie ze bedoeld zijn en hoe je ze kan aanvragen. Inschrijven kan via deze link.


Webinar: de vrijwilligerswet, voor vrijwilligerscoaches

Ken jij de spelregels van de vrijwilligerswetgeving? In dit webinar - georganiseerd door Vrijwilligerspunt Gent i.s.m. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - wordt er ingegaan op wat vrijwilligerswerk is, hoe je de wetgeving toepast in de praktijk en hoe het precies zit met verzekeringen en aansprakelijkheid. Het webinar vindt plaats op maandag 17 mei van 14u tot 16u30. Klik hier om je in te schrijven.


Intervisiereeks: coachen van vrijwilligers in tijden van corona, voor vrijwilligerscoaches

Corona heeft een enorme impact op onze samenleving, alsook op het vrijwilligerswerk. Hoe kan je vrijwilligers blijvend coachen en waarderen vanop afstand? Tijdens deze vorming - georganiseerd door het Vrijwilligerspunt Gent i.s.m. Kwadraet - word je geïnspireerd door collega’s die dezelfde soort wateren doorploeterden als jij. In drie interactieve sessies - de eerste vindt plaats op 18 mei - worden verschillende vragen behandeld, telkens op een andere locatie en met nieuwe insteek. De volgende twee vinden plaats op 10 en 29 juni. Klik hier om je in te schrijven.


Similes brengt in samenwerking met Vonkel een aanbod over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden voor naastbetrokkenen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, een gevoelig thema dat heel wat controversie teweegbrengt. Er hangt vaak een groot ’stilzwijgen’ rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid én het lijden van de naastbetrokkene. Similes en Vonkel staan klaar om deze naastbetrokkenen op te vangen met hun vragen en bezorgdheden. Ze organiseren dit voorjaar, op 22 april, 20 mei en 3 juni 2021 een infomoment en een lotgenotenreeks met thema euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.


Infomoment - Communiceren met professionelen

Het infomoment ‘Hoe communiceer je als ouder op een goede manier met de professionelen rond je kind?‘ georganiseerd door Gezin en Handicap vindt plaats op 10 juni 2021 van 13u30 tot 16u30, in Gent. Inschrijven kan via deze link.


ONTmoetingsdag 2021

Dit jaar ligt de focus op een veilige manier van werken. Er wordt rekening gehouden met de nodige afstandsregels, om geen risico’s te nemen. Daarom gaat deze ONTmoetingsdag, die plaatsvindt op 7 juni en 11 juni 2021 in de namiddag en georganiseerd door Onze Nieuwe Toekomst, dit jaar niet door in Gent, maar maakt ONT zelf graag in kleine aantallen de verplaatsing naar jullie. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden.


Uitnodiging online vorming: Ontspoorde zorg
De online vorming van Coponcho, in samenwerking met de Stad Gent, geeft aandacht aan de signalen van ontspoorde zorg en reikt handvaten aan om ontspoorde zorg te herkennen. Deze online vorming vindt plaats op 15 juni 2021 van 13u30 tot 15u en is voor familieleden, mantelzorgers en burgers die het thema genegen zijn. Uitgebreidere informatie over deze vorming kan je hier terugvinden. Via deze link kan je anoniem deelnemen.


Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 12 oktober 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Nieuws

Activiteitenkalender Inloophuis Dementie

Hier vind je een overzicht van de activiteiten van het Inloophuis Dementie in het voorjaar 2021. Helaas kan de activiteit rond erfgoed eind januari niet doorgaan omwille van de Coronamaatregelen, maar deze wordt van zodra terug mogelijk hernomen. Omdat er op heel wat plekken geen folders op papier kunnen worden gelegd, werd er ook een affiche met de algemene info van het Inloophuis Dementie gemaakt.


Nieuwtjes mantelzorgondersteuning - april/juni 2021

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. Hier kan u enkele initiatieven terugvinden.


Stad Gent brengt seksuele intimidatie in kaart

Plan International en de Stad Gent werken tot eind 2021 samen in de strijd tegen seksuele intimidatie. Op een kaart op het digitale platform Safer Cities kunnen jongeren in het bijzonder tot eind augustus locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Op die manier wil de Stad Gent de problematiek eerst beter in kaart brengen om daarna accuraat te kunnen optreden. Het volledige artikel kan je hier lezen.


Nieuwe coronamaatregelen vanaf 8 mei 2021

De nieuwe affiche met de coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 08 mei kan je hier terugvinden.


Dag van de mantelzorg

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Steunpunt Mantelzorg wil op 23 juni zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken met een bedanking, een mooi verhaal of een lieve boodschap en dit via een mooi kaartje. De kaartjes zullen gratis te verkrijgen zijn via hun papieren nieuwsbrief. Steunpunt Mantelzorg wil het schrijven en het ontvangen van een kaartje in beeld brengen met een mooi filmpje. Interesse? Meer informatie en contactgegevens kan je hier terugvinden.


Verwen eens een Geweldige Mantelzorger, doe je mee?

Velen onder jullie ervaarden misschien al het belang van een goede mantelzorger! Wel, op 23 juni is het dag van de mantelzorg. Om die mantelzorgers in de bloemetjes te zetten kan iedereen van 25 mei tot 10 juni een attentie aanvragen voor Gentse mantelzorgers. Spring je mee op de kar? Hoe je dit kan doen, kan je hier ontdekken!


Nieuwe activiteiten van Similes in mei

Heb je praktische vragen? Nood aan een luisterend oor? Zoek je mensen die je met 1 woord begrijpen? Snuister door Similes hun aanbod van mei en vind wat je zoekt!


ELZ Scheldekracht zoekt prikambassadeurs

Eerstelijnszone Scheldekracht is op zoek naar 500 prikambassadeurs. Een prikambassadeur kan zowel iemand uit het professionele als uit het informele circuit zijn. Het belangrijkste is dat hij/zij toegankelijk is, vertrouwen uitstraalt en dicht bij de leefwereld van de doelgroep staat. Om dit te realiseren krijgt de prikambassadeur een korte vorming gevolgd door een bezoek aan het Vaccinatiecentrum. Interesse? Meer informatie kan je hier terugvinden en via deze algemene toelichting.


Mijn gedeeld medicatieschema, mijn gezondheidssamenvatting: wat is dat? En waar ik die?

Wat is Mijn Gezondheidssamenvatting? Waar raadpleeg ik mijn gedeeld medicatieschema? Waar download ik mijn elektronische voorschriften? En waar vind ik mijn ziekenhuisgegevens en laboresultaten? Ontdek het allemaal in deze video. Met dank aan VIVEL (Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) en éénlijn, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform.


Waar vind ik mijn COVID-19 testresultaten?

In deze video - ontwikkeld door VIVEL (Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) en éénlijn, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform - kom je niet alleen te weten waar je je persoonlijke testresultaten vindt; maar ook die van je kind, of van een persoon van wie je mantelzorger bent. En omdat er zoveel fake news over Corona de ronde gaat, wordt er ook meegegeven welke websites je met een gerust hart kan bezoeken.


Online raadplegen van het patiëntendossier

Het online raadplegen van je patiëntendossier is niet altijd even eenvoudig. Om jou hierbij wegwijs te maken en een antwoord te bieden op volgende vragen: "Hoe meld je je aan op MijnGezondheid.be? Zijn mijn gegevens wel beschermd? Wie heeft allemaal toegang tot mijn gegevens?" hebben VIVEL (Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) en éénlijn, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, hierover een video gemaakt.


Aanbod webinars Gezin en Handicap voorjaar 2021

Gezien de huidige strenge coronamaatregelen het niet toelaten om mensen samen te brengen, ziet Gezin en Handicap zich genoodzaakt om al hun ‘live’ infomomenten die reeds gepland waren voor de zomervakantie, af te lassen. Maar, niet getreurd: sommige hopen ze ergens dit najaar te kunnen hernemen, andere vervangen we door webinars. Ontdek hier het aanbod.


Meer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.


Nieuws uit de Eerstelijnszones

Nieuwsbrieven

Plazzo ontving volgende nieuwsbrieven: KBS 15/04, Bednet vzw 20/04, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 22/04, Trefpunt STAN 23/04, Samana vzw 23/04, Vlaamse Ouderenraad 23/04, Cavaria 23/04, In-Gent 26/04, Logo Gezondplus 29/04, Grip vzw 29/04, Vlaamse Ouderenraad 30/04, Logo-Waasland vzw 30/04, Gezin en Handicap 06/05, Vlaamse Ouderenraad 07/05