Nieuwsbrief - 7 juli 2022

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.Plazzo-Activiteiten

Vorming: vroegtijdige zorgplanning - aan de slag met de levenswenskaarten

Plazzo organiseert op 27 september, van 14u tot 16u, een workshop over vroegtijdige zorgplanning en levenswensen. De patiënt of de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat centraal in de eerstelijnszorg- en hulpverlening. De mens met zijn of haar levensdoelen en levenswensen staat centraal. Praten over deze levensdoelen en levenswensen blijkt in realiteit soms moeilijk, waardoor mensen bepaalde keuzes of beslissingen voor de toekomst uitstellen, tot het niet langer kan. Stilstaan bij toekomstige zorgwensen, of zelfs bij het levenseinde is niet evident voor individuele mensen. In lotgenotengroepen, patiënten- en mantelzorgverenigingen komt dit thema soms wel aan bod, vaak gepaard met nog vele vragen hierover. Inschrijven kan via deze link.


Agenda

NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

De Hersenletsel Liga en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen, op dinsdag 11 oktober 2022. Het congres zal plaatsvinden in Beveren. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden. De Hersenletsel Liga en Sig roepen op om posters in te dienen die aansluiten bij de thematiek van dit congres. Inzendingen kunnen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek of op klinische praktijkervaringen. Dit kan je doen voor vrijdag 9 september. Stuur alle info en je contactgegevens naar vanessa.de.grauwe@sig-net.be.


Info-avond Diabetes Liga

Op zaterdagavond 27 oktober organiseert Diabetes Liga een infoavond in het Diabetes Huis. Gasten van de avond zijn Prof. Dr. Speeckaert Marijn die het zal hebben over bescherming van de nier bij diabetes en Prof. Dr. Van Biesen Wim die het uitvoerig zal hebben over patiënt empowerment, informatie en kennis. Inschrijven kan via deze link.


Nieuws

Programma Inloophuis Dementie najaar 2022

In bijlage vind je de folder met het programma van het Inloophuis Dementie, najaar 2022. Nieuw is het maandelijkse ontmoetingsmoment in het Inloophuis waar mensen met dementie (en hun mantelzorgers) van harte welkom zijn voor een ontspannen namiddag. Ook in bijlage kan je de folder 'Herken jij de signalen van dementie?' terugvinden.


Handleiding PZON centraal

Iedereen spreekt over de boodschap: "de Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood centraal!" Maar wat houdt dit precies in? Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) is één van de pijlers waar VIVEL op wil inzetten. Ze willen vooral concrete ondersteuning bieden aan de zorgraden van de eerstelijnszones om hier zelf mee aan de slag te gaan. In samenwerking met vzw Hefboom, Arteveldehogeschool en UAntwerpen zijn ze een traject gestart. Dit resulteerde in een onderzoek met verschillende bevragingen bij externe stakeholders en zorgraden. Dit onderzoek is met succes afgerond! Op basis hiervan verscheen een online praktische handleiding. Je kan deze hier downloaden.


Symposium Gezonde publieke ruimte voor iedereen

Wil je het Gezonde plein van De Bouwdoos in Velzeke (Zottegem) bezoeken en kennismaken met vele andere inspirerende voorbeelden uit de regio? Wil je weten hoe de omgeving onze fysieke, mentale en sociale gezondheid én ons gedrag kan beïnvloeden? Hoe je met een gezondheidsbril naar de omgeving kan leren kijken? En hoe Logo Gezond+ je hierbij kan ondersteunen? Kom dan naar het symposium op donderdag 8 september aan het tijdelijk ingerichte plein van De Bouwdoos in Velzeke. Inschrijven voor het netwerkevent kan (voor 1 september) via deze link.


Betaal niks te veel voor je medische zorg

Onlangs ging de nieuwe campagne van Bond Moyson 'Niks te veel' van start waarmee ze willen sensibiliseren rond betaalbare zorg. Doe de test en ontdek hoe jij kan besparen op je medische kosten. Daarnaast vind je er ook nog 6 tips om te besparen bij de apotheker, de dokter, in het ziekenhuis, bij de tandarts, ...


Activiteiten Diabetesliga - najaar

De activiteiten van Diabetesliga voor september en oktober 2022 kan je hier raadplegen.


Beantwoord dé patient empowerment-sleutelvraag!

De patiënt aan het stuur van zijn eigen zorgproces: wat houdt het tegen? Antwoorden duurt nog geen 60 seconden. Doe het daarom meteen. De vragen die u terugvindt in deze enquête voeden de sprekers en de discussie op het zorgsymposium op dinsdag 25 oktober 2022.Nieuws uit de Eerstelijnszones

Nieuwsbrieven

Plazzo ontving volgende nieuwsbrieven: Vlaamse Ouderenraad 10/06, be-TSC 12/06, Patient Empowerment 14/06, Steunpunt Mantelzorg 14/06, Te Gek!? 15/06, Sig vzw 16/06, GRIP 17/06, Vlaamse Ouderenraad 17/06, Sig vzw 20/06, Trefpunt STAN 20/06, Patient Empowerment 21/06, Logo Waasland vzw 22/06, Similes 23/06, Vlaamse Ouderenraad 24/06, Patient Empowerment 28/06, Logo Gezondplus 28/06, Herstelacademie Gent 28/06, Te Gek!? 30/06, Vlaams PatiŽntenplatform 30/06, Ahosa vzw 04/07, Logo Waasland 05/07, vzw Hello TPN 05/07