Nieuwsbrief - 5 januari 2021

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.
Plazzo-Activiteiten

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact

De Trefdag Zelfzorg kon door de Corona-pandemie niet doorgaan in 2020 en moest tot 2 keer toe worden verplaatst. Plazzo stelde alles in het werk om een nieuwe datum vast te leggen met behoud van programma en aanwezigheid van Minister Beke. De Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorgverenigingen gaat door op donderdagvoormiddag 29 april 2021. Het thema voor input en interactie is het belang van lotgenotencontact. Meer informatie en inschrijven.


Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: omgaan met vertrouwelijke informatie

Plazzo organiseert op zaterdag 6 februari 2021 een online workshop over het omgaan met vertrouwelijke informatie. Via lotgenotencontact komen vrijwilligers en leden veel te weten over elkaar. Wat kunnen ze wel en niet doen met deze informatie? Hoe kunnen ze de informatie op een goede manier delen? Hoe kunnen ze zorgen voor discretie? Zijn ze gebonden aan ’beroepsgeheim‘? Veel vragen en onduidelijkheden dus. Vandaar deze vorming. De vorming gaat online door van 9u30 tot 12u, en wordt begeleid door Isabelle Volckaert, freelance coach en trainer. Inschrijven kan hier


Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaAgenda

Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag
Op 12 oktober 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Nieuws

Online vormingsaanbod voor mantelzorgers

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven. Deze kan je hier terugvinden.


Vormingsaanbod Samana

Als gevolg van de nieuwste maatregelen tegen het coronavirus, zijn de fysieke vormingen tot minstens eind februari 2021 geannuleerd. Samana heeft daarom voor jou een selectie van cursussen en infosessies voorbereid, die je makkelijk thuis kan volgen. De sessies zijn gericht naar mensen met chronische ziekte en mantelzorgers. Alle info is te vinden op https://www.samana.be/onlinevorming/


Help je vzw De Stap een stapje verder?

Omwille van het coronavirus dreigt het project vzw De Stap ten onder te gaan bij gebrek aan financiële middelen. vzw De Stap wil mensen met om het even welke beperking een zinvolle dagbesteding bezorgen en hun sociale leefwereld verruimen. Wilt u dit prachtig project steunen? Lees er hier meer over.


Vormingsaanbod HerstelAcademie voorjaar 2021

Dit voorjaar biedt HerstelAcademie enkel online cursussen aan. Alle cursisten dienen zich in te schrijven via de website. Het vormingsaanbod kan je hier raadplegen.


Similes vzw is op zoek naar een provinciale coördinator

Similes vzw verenigt in Vlaanderen en Brussel families van mensen met psychische problemen. De activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd door vrijwilligers die samenwerken in regionale vrijwilligersafdelingen. Om hun werking verder uit te bouwen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, zoeken ze een provinciale coördinator (tewerkstelling 100%). De vacature kan je hier terugvinden. Je hebt tot uiterlijk 10 januari 2021 om je cv en motivatiebrief te versturen.


Beperkte heropstart activiteiten praatcafé psychose

Ondanks de coronaperikelen hebben veel mensen toch behoefte aan "life" bijeenkomsten. Menige mensen missen het visuele en persoonlijke contact met hun lotgenoten. Bovendien is niet iedereen bij machte om aan online debatten deel te nemen, hetzij wegens gebrek aan computer of smartphone of bij gebrek aan computer gelateerde ervaring. Bijgevolg zal, met ingang van januari 2021, de lotgenotencontacten hervat worden conform het oude model. Het aantal inschrijvingen per sessie is echter beperkt tot vier. Alle voorzieningen zijn getroffen om het coronavrij te laten verlopen en de nieuwe locatie voorziet de nodige ruimte om de noodzakelijke afstand te respecteren. Voor meer info, klik hier.


Meer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.


Nieuws uit de Eerstelijnszones


Nieuwsbrieven

Plazzo ontving volgende nieuwsbrieven: Logo-Waasland vzw 09/12, Trefpunt STAN 11/12, Samana vzw 10/12, Platform-K 10/12, Bednet vzw 11/12, Grip vzw 14/12, KBS Armoede & Sociale Rechtvaardigheid 14/12, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 14/12, KBS 15/12, HerstelAcademie 16/12, Steunpunt Mantelzorg 16/12, Logo Gezondplus 17/12, Gezin en Handicap 17/12, Ahosa vzw 18/12, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen Stad Gent 18/12, Gezonde Buurt 22/12, Trefpunt STAN 23/12,Wij verhuizen