Nieuwsbrief - 5 mei 2020 - informatie in verband met de corona crisis

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook on-line
Plazzo-Activiteiten

Klankbordgroep Eerstelijn afgelast
Plazzo organiseert samen met VPP een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Deze klankbordgroep bespreekt interessante thema's over de eerstelijnszorg en ondersteunt de patiëntenvertegenwoordigers in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn zou doorgaan op woensdag 22 april, maar werd afgelast omwille van Corona. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be

Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaNieuws


Corona-aanbevelingen vanuit de Gentse armoedeverenigingen
De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis volgende aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Wekelijks wordt dit overzicht bijgewerkt.Geen belet: ouderen bellen ouderen
Geen belet is een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad. Met Geen belet! willen de ouderenverenigingen vooral ouderen bereiken die niet digitaal actief zijn. Meer infoVragenlijst gezond wandelen 60+
Bent u 60 jaar of ouder? Of begeleidt u groepswandelingen voor 60-plussers? Vul dan de vragenlijst van het Expertisecentrum Val- en Fraktuurpreventie VlaanderenDementie en Corona
De Alzheimerliga zorgt in deze Corona-tijden voor extra informatie op hun website: mooie verhalen, wat ons treft, richtlijnen voor mantelzorgers, mantelzorgers aan het woord over het bezoekrecht, ... De Alzheimer 0800-lijn is tijdens de Corona-crisis ook in het weekend te bereiken. De familiegroepen en activiteiten komen tijdelijk virtueel samen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bracht een communicatiewijzer uit rond omgaan met personen met dementie thuis in tijden van Covid-19.Coronakriebels
Corona bedreigt niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest. Het virus besmet ons denken, ons doen en laten. Met Coronakriebels wil het Steunpunt Geestelijk Gezond Vlaanderen een dam opwerpen tegen COVID-19.Overzicht Corona-maatregelen ter ondersteuning van armoede en bestaansonzekerheid
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een interfederaal overzicht van maatregelen die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid.Stoppen met roken in tijden van Corona: laat je begeleiden door een tabakoloog
Corona heeft een zware impact heeft op rokers. Stoppen met roken is niet evident in deze onzekere en stressvolle tijd maar het is het proberen meer dan waard! Wil je stoppen met roken en zoek je hulp? Laat je begeleiden door een tabakoloog. Meer infoMateriaalmonitor Eerstelijnszone Schelde-Leie: geef de noden door!
Eerstelijnszone Schelde-Leie start een monitor op voor beschermingsmateriaal en vraagt aan iedereen binnen de regio om via een formulier de noden door te gevenOewist belcirkels tegen vereenzaming
Tijdens deze lockdown zijn veel mensen afgesloten van sociaal contact. Binnen blijven in quarantaine zorgt voor vereenzaming en kan zelfs leiden tot psychische problemen. Bond zonder Naam wil burgers steun bieden via de Oewist belcirkels.Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk gaat digitaal
Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk heeft nu ook een online vormingsaanbod voor vrijwilligers(verenigingen).Uilenspiegel in tijden van Corona
Uilenspiegel is gestart met luistergenoten, een luisterend oor voor psychische kwetsbaarheid.Meer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.

Nieuws uit de Eerstelijnszones


Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent
Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit. Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht