Nieuwsbrief - 16 november 2020

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Je vindt deze nieuwsbrief ook online.Plazzo-Activiteiten

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact

De Trefdag Zelfzorg kon door de Corona-pandemie niet doorgaan in 2020 en moest tot 2 keer toe worden verplaatst. Plazzo stelde alles in het werk om een nieuwe datum vast te leggen met behoud van programma en aanwezigheid van Minister Beke. De Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorgverenigingen gaat door op donderdagvoormiddag 29 april 2021. Het thema voor input en interactie is het belang van lotgenotencontact. Meer informatie en inschrijven.


Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: omgaan met vertrouwelijke informatie

Plazzo organiseert op zaterdag 6 februari 2021 een online workshop over het omgaan met vertrouwelijke informatie. Via lotgenotencontact komen vrijwilligers en leden veel te weten over elkaar. Wat kunnen ze wel en niet doen met deze informatie? Hoe kunnen ze de informatie op een goede manier delen? Hoe kunnen ze zorgen voor discretie? Zijn ze gebonden aan ’beroepsgeheim‘? Veel vragen en onduidelijkheden dus. Vandaar deze vorming. De vorming gaat online door van 9u30 tot 12u, en wordt begeleid door Isabelle Volckaert, freelance coach en trainer. Inschrijven kan hier


Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaAgenda

Ondersteuningspakket digitaal communiceren voor verenigingen

In deze tijden van digitale communicatie biedt de Stad Gent haar doelgroepverenigingen een gratis ondersteuningspakket aan. Ook adviesraden kunnen van dit aanbod gebruik maken. Schrijf je in voor het startwebinar op 13 of 23 november en kies daarna een ondersteuningspakket op maat van jouw organisatie. Je vindt alle informatie op deze pagina.


Seniorenweek van 16 tot 22 november - zap naar AVS televisie

De Seniorenweek in Gent wordt jaarlijks door Stad Gent en de Stedelijke Seniorenraad georganiseerd. Dit is een jaarlijkse activiteitenweek, die Gentse senioren stimuleert om te ontdekken, te leren, te ontmoeten en te bewegen. Dit jaar zal de Seniorenweek een tv-programma brengen op maat van de Gentse senioren, met vaste, terugkerende rubrieken. Ze is te volgen op AVS van 16 november tot en met 22 november. Inschrijven hoeft deze keer dus niet. Helpen jullie mee om die week 'in de kijker' te zetten? Het volledige programma kan je binnenkort hier terugvinden.


Aanbod Gezin en Handicap - provincie Oost-Vlaanderen - najaar 2020

Hierbij het nieuwe najaarsaanbod in de provincie Oost-Vlaanderen van Gezin en Handicap.


Uitnodiging online webinar "Mantelzorg in tijden van COVID-19: Bouwstenen voor ondersteuning"

Ben jij mantelzorger of ben je bezig met het thema mantelzorg? Wil je meer weten over de beleving van mantelzorgers in tijden van covid-19? Vraag je je af hoe jouw organisatie of lokaal bestuur mantelzorgers kan ondersteunen? Heb je interesse in inspirerende voorbeelden uit de praktijk? Noteer dan 27 november in je agenda en schrijf je in via deze link. Volledig programma volgt nog, maar je kan er al meer over lezen op de website van steunpunt mantelzorg.


Informatie- en praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 28 november informatie- en praatnamiddagen. Meer info


Webinars: financiële tegemoetkomingen

Welke tegemoetkomingen bestaan er? Wat is het verschil tussen de verplichte ziekteverzekering en de aanvullende ziekteverzekering? Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord tijdens de online infosessies van Ahosa vzw over tegemoetkomingen. Deze online sessies vinden plaats op dinsdag 1/12 en dinsdag 8/12. Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden.


Een waaier aan webinars

1. Aanbod webinars en of digitale workshops voor hulpverleners vanuit RADAR - 2. Gratis webinar pscyhologische ondersteuning voor gendervariante kinderen en jongeren, vanuit het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent (3/12). Inschrijvingslink kan je hier vinden - 3. Gratis webinars rond participatie van kinderen en jongeren in de GGZ vanuit de FOD volksgezondheid (7/12, 12/1 en 11/2).


Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 27 april 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum


Nieuws

Zet gezondheidsgidsen in voor je patiënt/cliënt

Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een sterker armoedebeleid. Het project Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) heeft potentieel om in gezondheidscrisissen als deze, maar ook in rustiger tijden, de eerstelijnszorg te ondersteunen om vooral kwetsbare bevolkingsgroepen een betere zorg te bieden! Heb je cliënten/patiënten die ondersteuning kunnen gebruiken? Doe dan een aanvraag via https://chwgent.be/formulieren/nieuw-dossier.html


Nieuwsbrief mantelzorg oktober/november/december 2020

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven, online ontmoetingsmomenten en webinars.


WATWAT en ED TV

ED TV, zo heet het nieuwe digitale platform voor jongeren dat gevoelige onderwerpen als seks, alcohol, drugs en pesten beter bespreekbaar wil maken. Naast een chatfunctie en een forum wordt er vooral ingezet op online video's. Daarin vertellen jongeren, influencers en bekende Vlamingen over onderwerpen waar vaak nog een taboe op rust. Het volledige artikel hierover kan je hier lezen. WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Meer over WAT WAT kan u via deze link terugvinden.


Word chatvrijwilliger bij de Zelfmoordlijn

Tegen eind 2021 wil de Zelfmoordlijn zowel de openingsuren van de chat als haar aantal chatvrijwilligers verdubbelen. Via deze pagina leer je meer over wat je doet als chatvrijwilliger, en kan je je ook gelijk aanmelden.


Zorg als hulpverlener voor jezelf en voor elkaar

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op het online platform De ZorgSamen vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.


Inspiratiegids 'Samen tegen Corona'

De inspiratiegids ‘Samen tegen Corona’ biedt een antwoord op de complexe informatiestroom van de afgelopen maanden en geeft een handig overzicht van betrouwbare bronnen, campagnes, goede voorbeelden, methodieken en materialen. Om het navigeren te vergemakkelijken werd alle informatie gerangschikt per doelgroep. De meest recente versie van de gids is steeds te downloaden op de website van Vlaamse Logos.


Meer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.


Nieuws uit de Eerstelijnszones


Nieuwsbrieven

Plazzo ontving volgende nieuwsbrieven: Trefpunt STAN 13/10, Bednet 15/10, KBS 16/10, Logo Waasland 16/10, Logo Gezond+ 16/10, GRIP 22/10, Gezin en Handicap 22/10, KBS Gezondheid 26/10, KBS Armoede 27/10, Trefpunt STAN 27/10, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 30/10, Logo Gezond+ 30/10, Vormingplus Gent-Eeklo 01/11, Logo Gezond+ 04/11, Trefpunt Zelfhulp 05/11, Trefpunt STAN 10/11, Hello TPN 11/11, Bednet 13/11