Nieuwsbrief - 17 juli 2020

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook on-linePlazzo-Activiteiten

Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van Corona

Trefdag Zelfzorg 2020: het belang van lotgenotencontact
Op woensdagvoormiddag 18 november 2020 organiseert Plazzo opnieuw een Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Deze keer over het belang van lotgenotencontact. Meer informatie volgt nog maar hou nu alvast deze datum vrij, want ook Minister Beke komt.
Nieuws


Oproep contactvrijwilligers project 'samen veerkrachtig' ELZ Scheldekracht
Eerstelijnszone Scheldekracht doet een oproep naar contactvrijwilligers voor de campagne 'samen veerkrachtig'. Meer informatie en intekenen

Giften 60% fiscaal aftrekbaar
Heeft je vereniging het moeilijk om dit jaar het hoofd boven water te houden zonder de gewone fondsenwervende acties? Roep je sympathisanten op om een gift te doen! De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!Lotgenoten veilig opnieuw samenbrengen
Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen komen stilletjes aan uit hun kot en verkennen de mogelijkheden om hun leden en lotgenoten opnieuw fysiek bijeen te brengen. Trefpunt Zelfhulp geeft enkele richtlijnen mee om dit zo veilig mogelijk aan te pakken. Meer infoZiekenhuisnetwerk Gent officieel uit de startblokken
Het ziekenhuisnetwerk Gent omvat de ziekenhuizen UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn, en is officieel van start gegaan. Meer infoAlles weten over ouder worden
Je kan in het leven niet alles voorzien, maar door op voorhand na te denken over mogelijke scenario's en oplossingen, leef je met een geruster gemoed. De praktische gids 'Alles weten over ouder worden' van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat helpt ouderen daarbij.Noodoproepen voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking
Als je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, kan je de noodcentrales nu ook bereiken via app en SMS. Meer infoSteunpunt mantelzorg start met een nieuw hoofdstuk
Steunpunt Mantelzorg startte op 10 juni een nieuw hoofdstuk. Meer infoWelzijnsoverleg Regio Gent (WRG) neemt afscheid
De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) wordt vanaf 1 juli ingekanteld in de werking van de eerstelijnszones. De regio van WRG omvat meerdere eerstelijnszones, maar het grootste gedeelte van de werking situeert zich binnen de ELZ Gent. Op 30 juni neemt WRG vzw afscheid, opdat de eerstelijnszone in Gent een breed verhaal wordt, waarin zorg en welzijn elkaar vinden. Meer info en contactgegevensLMN Regio Gent zwaait uit, maar ziet u graag terug!
Er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones. LMN's verdwijnen in het kader van een reorganisatie van de eerste lijn. Meer info en contactgegevensMeer informatie over de werking van de Oost-Vlaamse zelfzorgorganisaties tijdens de corona crisis?
Wij proberen op de Plazzo website de informatie up to date te houden. Kom gerust regelmatig eens kijken.

Nieuws uit de Eerstelijnszones


Nieuwsbrieven

Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven: Zorgnet Icuro 4/6, Logo Gezond plus 4/6, Sociaal Net 5/6, Vlaamse Ouderenraad 5/6, Zorgnet Icuro 5/6, Gezin en Handicap 5/6, Steunpunt GGZ 5/6, Vlaams Patiëntenplatform 5/6, Trefpunt Stan 6/6, Sociaal Net 9/6, GRIP 10/6, Trefpunt Stan 10/6, Zorgnet Icuro 12/6, Vlaamse Ouderenraad 12/6, Trefpunt Stan 13/6, Sociaal Net 15/6, KBS Gezondheid 16/6, Herstelacademie 16/6, Sterker Vrijwilligen 16/6, šavaria 16/6, Gezin en Handicap 16/6, Trefpunt Zelfhulp 16/6, Zorgnet Icuro 19/6, Vlaamse Ouderenraad 19/6, Sociaal Net 22/6, Vlaamse Ouderenraad 22/6, Steunpunt Mantelzorg 23/6, SIG 23/6, Trefpunt Stan 23/6, Bednet 24/6, Sterker vrijwilligen 25/6, Zorgnet Icuro 26/6, Logo Waasland 26/06, Vlaamse Ouderenraad 26/6, Logo Gezondplus 29/6, Zorgnet Icuro 29/6, Demos 30/6, Trefpunt Stan 30/6, Zorgnet Icuro 1/7, Vlaams Patiëntenplatform 3/7, Vlaamse Ouderenraad 3/7, Gezin en Handicap 6/7, Platform K 7/7, Zorgnet Icuro 7/7, Zorgnet Icuro 9/7, Sociaal Net 10/7, Vlaamse Ouderenraad 10/7, Trefpunt Stan 14/7, Vlaams Patiëntenplatform 14/7, GRIP 15/7, Steunpunt GGZ 16/7,
Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur deze mail dan door naar info@plazzo.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.