Nieuwsbrief - Mei 2019

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook on-line
Samenwerking met AZ Sint-Lucas Gent
Heeft jouw patiëntenvereniging of lotgenotengroep ervaring in samenwerken met AZ Sint-Lucas Gent, vul dan deze korte vragenlijst in.

Vormingsaanbod voor het voorjaar 2019 HCA
HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.
Bezoek eens een mobiele mantelzorgwoning
Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer info
Ontmoetingsgroep voor (familieleden van) jonge mensen met dementie
Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven
Praatgroep Ouders van een overleden Kind Waas en Dender
De praatgroep van ouders van een overleden kind Waas en Dender komt in 2019 opnieuw maandelijks samen. Meer info en data zie uitnodiging en website
Open vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent
Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijven
Activiteiten voor hart- en vaatpatiënten
Sust organiseert ook in het 2de semester van 2019 wandelingen, fietstochten en turnactiviteiten. Meer info
Vormingsaanbod Liever Thuis LM
Liever Thuis LM organiseert ook in het voorjaar 2019 een vormingsaanbod. Meer info
Samenkomsten stembandlozen Oost-Vlaanderen
Er zijn op regelmatige basis samenkomsten van de stembandlozen in Oost-Vlaanderen. Meer info
Gespreksavond: handicap in je gezin
Gezin en handicap organiseert op 15 mei een gespreksavond in Dendermonde over handicap in je gezin. Meer info en inschrijven
Infoavond Diabetes Liga: hou je nieren gezond
Op 17 mei organiseert de Diabetes Liga een info-avond in Aalst met als thema 'hou je nieren gezond'. Meer info en inschrijven
Wervend vrijwilligersvacatures schrijven
Goede vacatures zijn cruciaal om vrijwilligers te werven en dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Jan Verdée van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft op 17 mei tips en feedback aan de hand van je eigen vacatures, en inzicht in het gebruik van verschillende media. Meer info en inschrijven
Ondersteuning op school voor kind met handicap of specifieke behoeften
Gezin en handicap organiseert op 22 mei een infomoment over ondersteuning op school voor een kind met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften. Meer info en inschrijven
Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement
Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven
Ook dit is autisme
Gezin en Handicap organiseert op 28 mei 2019 een info-avond in Sint-Niklaas over autisme. Meer info en inschrijven
Hoe geef je de handicap van je kind een plaats
Gezin en Handicap organiseert op 4 juni in Gent een infomoment met Manu Keirse over leren leven met levend verlies. Meer info en inschrijven
Dr Guislain Colloquium: wanneer nacht ontij wordt
Op 4 juni organiseert het Psychiatrisch centrum Dr Guislain hun 83ste Colloquium over slaapstoornissen en hun behandeling. Meer info en inschrijven
Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid
Op 7 juni organiseert Stad Gent een 2de workshop 'samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid. Meer info en inschrijven
Vooraankondiging symposium DCD
Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.
Infomoment: hoe herken ik LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie)?
Op 11 juni organiseert SEKO LMD een infomoment in Gent over hoe je leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan herkennen. Meer info en inschrijven
VPP on tour in Oost-Vlaanderen: het online patiëntendossier
Dit jaar bestaat VPP 20 jaar, daarom organiseren ze enkele activiteiten. In Oost-Vlaanderen komen ze langs op 12 juni 2019. Samen met PraktijkCoach laten ze je kennis maken met hoe je online je gezondheidsgegevens kan bekijken. Op deze vorming is ook je vertrouwenspersoon/mantelzorger welkom om samen met jou op ontdekking te gaan. Meer info
Voorstelling vzw De Stap
Op 17 juni organiseert Similes praatcafé psychose Oost-Vlaanderen een voorstelling van hun nieuw project vzw De Stap. Meer info en inschrijven. Ze organiseren ook fiets- en wandelactiviteiten om dit nieuw project te ondersteunen. Meer info en inschrijven
Mantelkracht: coachingsreeks voor mantelzorgers
Vanaf 9 september 2019 organiseert Samana een coachingsreeks voor mantelzorgers in Deinze. Meer info en inschrijven
Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?
Op 14 mei (Gijzegem) en op 10 september (Gent) organiseert Ahosa een interactieve info-avond over hoe schrijf- en afstandstolken je kunnen helpen als je slechthorend of doof bent. Meer info en inschrijven
Praatnamiddagen Epilepsiecontactgroep Ikaros
Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert regelmatig praat- en ontmoetingsnamiddagen. Meer info en inschrijven
Effectief reageren op discriminerende uitspraken
In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven
Landelijke ontmoetingsdag Contempo
Op 19 oktober 2019 organiseert Contempo een landelijkse ontmoetingsdag in Gent. Meer info
Eerstelijnszone Panacea: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers
Vanuit de Eerstelijnszone Panacea wordt er op 17 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch (Kloosterstraat 42 te Herzele). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij Mario.Schelfhout@lm.be
Eerstelijnszone Scheldekracht: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers
Vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt er op 20 mei een clusteroverleg georganiseerd van 14 tot 16u in Woonzorgcentrum Kannunik Triest(Kloosterstraat 33 te Melle). Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen welkom. Meer info en inschrijven bij info@elzscheldekracht.be.
Eerstelijnszone Schelde-Leie: clusteroverleg patiënten en mantelzorgers
Vanuit de Eerstelijnszone Schelde-Leie wordt er op 22 mei om 14u een clusteroverleg georganiseerd in het Sint-Vincentius Ziekenhuis te Deinze. Alle geïnteresseerde patiënten-, mantelzorg- of lotgenotenverenigingen uit de regio zijn welkom. Meer info en inschrijven
Forum eerstelijnszone Dender
Eerstelijnszone Dender organiseert op 28 mei een forum met thematafels mobiliteit. Meer info en inschrijven
Veranderforum eerstelijnszone Scheldekracht
De eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen) wil meer patiënten(verenigingen) betrekken. Interesse? Meer info en data
Eerstelijnszone Regio Aalst
Het veranderforum van de eerstelijnszone Aalst komt regelmatig samen, en dit op 20 november 2018, in januari, op 14 mei, 1 oktober en 17 december 2019. Meer info en contactgegevens
Nieuwsbrieven eerstelijnszones
Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven van eerstelijnszones: Dender, Scheldekracht, Gent,
Federale prijs armoedebestrijding: stem mee voor een Oost-Vlaams project
Twee Oost-Vlaamse projecten zijn genomineerd voor de Federale prijs armoedebestrijding: De Zuidpoort en Enchanté. Mee stemmen kan tussen 6 en 20 mei. Meer info en stemmen
Rookvrije Stad Gent
Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw vereniging kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info
Nieuwsbrief hervorming eerstelijn
Zorg en gezondheid Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit over de hervorming van de eerstelijn
Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering
De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is gelanceerd. Kijk of je in aanmerking komt. Meer info
Nieuwsbrieven
Plazzo ontving de volgende nieuwsbrieven: Vlaamse Ouderenraad 5/4, Participate-autisme 5/4, Be-TSC 8/4, Ahosa 9/4, Logo Waasland 9/4, GRIP 9/4, Herstelacademie 11/4, Platform K 11/4, Zorgnet Icuro 11/4, Vormingplus Gent-Eeklo 11/4, Vlaamse Ouderenraad 11/4, Zorganders 12/4, Zorgnet Icuro 17/4, Vlaamse Ouderenraad 19/4, Sterk in grenzen verleggen 23/4, Platform K 23/4, Çavaria 25/4, Vlaamse Ouderenraad 26/4, KBS Gezondheid 26/4, Zorgnet Icuro 29/4, KBS Onderwijs 30/4, Sterker vrijwilligen 30/4, Gezin en handicap 30/4, Vormingplus Gent-Eeklo 30/4, Limen 30/4, Sociaal Net 2/5, STAN 2/5, Vlaamse Ouderenraad 3/5, Zorgnet Icuro 6/5, Demos 7/5, GRIP 7/5, Sociaal Net 9/5, Bednet 9/5, LMN 9/5, Vlaamse Ouderenraad 10/5, Sociaal Net 14/5,Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur deze mail dan door naar koen.berwouts@wrg.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.