Trefdag Zelfzorg 17 november 2022

Op donderdag 17  november 2022 willen we alle Oost-Vlaamse zelfzorg- en lotgenotenverenigingen samenbrengen op een ontmoetingsplek. Op deze Trefdag kunnen jullie ervaringen uitwisselen en nemen jullie een pak nieuwe ideeën mee naar huis.

Het thema van de trefdag is herstel op verschillende domeinen.

Lotgenotengroepen spelen een belangrijke rol in herstel, maar je moet er ook zelf mee aan de slag: als persoon met een chronisch zieke, met een psychische kwetsbaarheid of met een bepaalde klacht of in een bepaalde situatie, als mantelzorger, in het kader van vermaatschappelijking van de zorg, in het kader van empowerment, ...

Een probleem of ziekte grijpt in op verschillende domeinen en ook herstel grijpt plaats op verschillende domeinen: wonen, vrije tijd, welzijn en gezondheid, zorg voor mezelf en anderen, werken, leren en opleiding, zingeving en relaties. Tijd om even stil te staan bij wat jijzelf en jouw vereniging daarrond doet. 

We luisteren naar een inleiding over dit thema en naar enkele persoonlijke ervaringen, en via uitwisseling inspireren we onszelf en elkaar. Breng dus zeker je ervaring en je vragen mee naar de Trefdag!

Laten we er samen een boeiende voormiddag van maken ...

PS: De Trefdag is bedoeld voor àlle vrijwilligers binnen de vereniging. Mogen wij vragen om deze uitndoging aan jullie achterban te bezorgen?

Wil je meer informatie?


Vlaanderen erkent de meerwaarde van zelfzorg- en mantelzorginitiatieven en maakt deze Trefdag Zelfzorg mee mogelijk.

Wij kijken ernaar uit om je een boeiende voormiddag te bezorgen!


Tot dan,

Plazzo
Kliniekstraat 29A
9050 Gentbrugge
09 255 91 33 
info@plazzo.be