Nieuw gratis vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent

Het vormingsaanbod van Vrijwilligerspunt Gent voor het najaar staat in de startblokken. Dit vormingsaanbod is gratis & bestemd voor de Gentse vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Alle inschrijvingen verlopen via Gentinfo: http://go.stad.gent/vormingvrijwilligerspunt.