Digitale studiedag: Wie beslist ? Ethische thema’s (juridisch) gekaderd

Ouders, brussen, zorgverleners, voorzieningen, … die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap worden vroeg of laat geconfronteerd met complexe, ethische vragen. Achter deze vragen schuilt een juridisch (mensenrechtelijk) en ethisch kader over het recht om zelf te beslissen, bewind, dwang en de positie van voorzieningen. Tijdens deze studiedag, georganiseerd door Gezin en Handicap, wordt er aan de slag gegaan met diverse casussen rond dit kader. Deze studiedag vindt plaats op 17 december. Inschrijven kan via deze link.

Datum voor agenda