Vanaf 1 september: een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België

Vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg gecoördineerd versterkt voor het hele land. Belangrijke middelen van het RIZIV worden verstrekt via 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken. Meer informatie kan je terugvinden op de website van het RIZIV.