Primeur: Vlaamse Ouderenraad bevraagt bewoners woonzorgcentra

Hoewel de ouderenzorg erg onder druk stond de laatste jaren, kwam de stem van de bewoners zelf weinig aan bod. Hun ervaringen bleven vaak buiten beeld. Maar daar komt nu verandering in. Via een grootschalige bevraging zullen bewoners van woonzorgcentra hun mening kunnen delen over hun wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum. Hun antwoorden zullen een beeld geven over de kwaliteit van de woonzorg in Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse ouderenraad staan in voor de uitrol van dit project, in samenwerking met Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Lees het hier.

plazzoactiviteit
Uit