Meldingsplicht ernstige gebeurtenissen of grensoverschrijdend gedrag in woonzorgcentra

Met deze nieuwsflits wenst het agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling woonzorg, je eraan te herinneren dat elke ernstige gebeurtenis of elk geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verplicht en zo spoedig mogelijk moet gemeld worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

plazzoactiviteit
Uit