Nieuwsbrief Eerstelijnszone Schelde en Leie - 12 november 2021