Plazzo: Nieuws over zelfzorg in Oost-Vlaanderen

Nieuwsbrief Mantelzorg 18 januari 2021

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent - 19 januari 2021

Webinar Autisme en verstandelijke handicap

Tijdens deze webinar, die plaatsvindt op donderdag 11 februari, ontdek je hoe je als ouder je zoon of dochter met autisme en een verstandelijke handicap beter kan begrijpen en begeleiden. Inschrijven kan via deze link.

Online vormingsaanbod voor mantelzorgers - januari-maart 2021

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven. Deze kan je hier terugvinden.

Studiedagen: Vrijwilligers motiveren

Vrijwilligers staan altijd paraat, zelfs in tijden van crisis. Wat is de intrinsieke motivatie van vrijwilligers? En hoe hou je als organisatie de motivatie hoog? Leer bij tijdens twee studiedagen op 2 en 4 maart 2021. Programma en hoe je je kan inschrijven, kan je hier terugvinden.

Week van de vrijwilliger: 27 februari - 7 maart 2021

Bedank jouw vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari - 7 maart 2021). Zet ze in de bloemetjes met de nieuwe groeikaarten en schriften. Of deel je waardering met behulp van de campagnebeelden en het dankwoord. Want vrijwilligers geven het beste van zichzelf - zelfs in tijden van coronacrisis.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Schelde en Leie - 11 januari 2021

Activiteitenkalender Inloophuis Dementie

Hier vind je een overzicht van de activiteiten van het Inloophuis Dementie in het voorjaar 2021. Helaas kan de activiteit rond erfgoed eind januari niet doorgaan omwille van de Coronamaatregelen, maar deze wordt van zodra terug mogelijk hernomen. Omdat er op heel wat plekken geen folders op papier kunnen worden gelegd, werd er ook een affiche met de algemene info van het Inloophuis Dementie gemaakt.

onlinehulp-apps - jouw wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid

De nieuwe website onlinehulp-apps geeft een overzicht van apps voor welzijn en geestelijke gezondheid. Onlinehulp-apps.be is onder andere bruikbaar én voor burgers én voor professionals, screent apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid op 9 criteria én beschrijft apps en websites met de nodige praktische links én met duiding over de screening.

WEBINAR - Corona: van stress en vermoeidheid naar veerkracht

AHOSA vzw organiseert op 9 februari een webinar “Corona: van stress en vermoeidheid naar veerkracht” met tips en triks voor mensen met een auditieve beperking. Alle info vinden jullie hier terug. Inschrijven kan via deze link.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Panacea - 4 januari 2021

Webinar - Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden als hulpverlener

Werk je als hulpverlener in een gezondheids- of welzijnsvoorziening? Wil je je laten inspireren om drempels te verlagen en gezondheidsvaardigheden van kwetsbare mensen te versterken? Schrijf je dan nu in voor dit inspirerende webinar - gratis aangeboden door Stad Gent.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent - 5 januari 2021

Help je vzw De Stap een stapje verder?

Omwille van het coronavirus dreigt het project vzw De Stap ten onder te gaan bij gebrek aan financiële middelen. vzw De Stap wil mensen met om het even welke beperking een zinvolle dagbesteding bezorgen en hun sociale leefwereld verruimen. Wilt u dit prachtig project steunen? Lees er hier meer over.

Nieuwsflash Eerstelijnszone Scheldekracht - 22 december 2020

Nieuwsflash Eerstelijnszone Schelde en Leie - december 2020

Vormingsaanbod HerstelAcademie voorjaar 2021

Dit voorjaar biedt HerstelAcademie enkel online cursussen aan. Alle cursisten dienen zich in te schrijven via de website. Het vormingsaanbod kan je hier raadplegen.

Beperkte heropstart activiteiten praatcafé psychose

Ondanks de coronaperikelen hebben veel mensen toch behoefte aan "life" bijeenkomsten. Menige mensen missen het visuele en persoonlijke contact met hun lotgenoten. Bovendien is niet iedereen bij machte om aan online debatten deel te nemen, hetzij wegens gebrek aan computer of smartphone of bij gebrek aan computer gelateerde ervaring. Bijgevolg zal, met ingang van januari 2021, de lotgenotencontacten hervat worden conform het oude model. Het aantal inschrijvingen per sessie is echter beperkt tot vier. Alle voorzieningen zijn getroffen om het coronavrij te laten verlopen en de nieuwe locatie voorziet de nodige ruimte om de noodzakelijke afstand te respecteren. Voor meer info, klik hier.

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Schelde en Leie - 10 december 2020

Online vormingsaanbod voor mantelzorgers

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven. Deze kan je hier terugvinden.

Nieuwsflash Eerstelijnszone Scheldekracht - december 2020

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent - 3 december 2020

Vormingsaanbod Samana

Als gevolg van de nieuwste maatregelen tegen het coronavirus, zijn de fysieke vormingen tot minstens eind februari 2021 geannuleerd. Samana heeft daarom voor jou een selectie van cursussen en infosessies voorbereid, die je makkelijk thuis kan volgen. De sessies zijn gericht naar mensen met chronische ziekte en mantelzorgers. Alle info is te vinden op https://www.samana.be/onlinevorming/

Nieuw overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Met de tweede golf van de COVID-19-pandemie en de verlenging van de gezondheidscrisis werden nieuwe maatregelen genomen door de verschillende overheden van het land. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft dus de nota met een interfederaal overzicht van maatregelen van de verschillende overheden en administraties die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid geactualiseerd.

Uitnodiging digitaal diabetessymposium voor zorgverleners binnen de eerstelijn

Ieder van u komt vaak in contact met personen met DM en vaak stellen zij u vragen, uiten hun zorgen. Nu in volle corona tijden hebben ze angst, zijn ze vaak onzeker en kan dit soms tot negatieve vluchtreacties leiden. Via het digitaal platform van het diabetessymposium kan je een update van je inzichten & kennis verwezenlijken. Doordat het symposium door de corona crisis nu digitaal doorgaat is het dus voor u, als zelfstandige zorgverlener, de kans om deel te nemen, iets wat andere jaren moeilijker lag. Het digitaal platform staat online sinds 13 november 2020, maar inschrijven is nog mogelijk via www.diabetessymposium.be.

Hoe ervoer jij #vlaanderenhelpt?

Tijdens de eerste coronagolf staken heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens #vlaanderenhelpt. Drie masterstudenten van de faculteit Sociologie bij Universiteit Gent onderzoeken, in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, hoe organisaties vrijwilligerswerk beleefden. Zowel voor de noden tijdens de crisis als de ondersteuning. Maak je drie minuten tijd vrij om deze 11 vragen te beantwoorden?

Initiatieven en info rond geestelijke gezondheid

Hier kan je enkele  interessante berichten en initiatieven rond het thema geestelijke gezondheid terugvinden. We beseffen evenwel dat dit geen volledig beeld geeft van wat beweegt of in omloop is uiteraard. Bij sommige vormingen en webinars die plaatsvinden in november en december zijn nog maar enkele vrije plaatsen, dus wacht zeker niet met een kijkje te nemen!

Plazzo-vorming voor zelfzorgverenigingen: omgaan met vertrouwelijke informatie

Plazzo organiseert op zaterdag 6 februari 2021 een online workshop over het omgaan met vertrouwelijke informatie. Via lotgenotencontact komen vrijwilligers en leden veel te weten over elkaar. Wat kunnen ze wel en niet doen met deze informatie? Hoe kunnen ze de informatie op een goede manier delen? Hoe kunnen ze zorgen voor discretie? Zijn ze gebonden aan ‘beroepsgeheim’? Veel vragen en onduidelijkheden dus. Vandaar deze vorming. De vorming gaat online door van 9u30 tot 12u, en wordt begeleid door Isabelle Volckaert, freelance coach en trainer. Inschrijven kan hier

Zet gezondheidsgidsen in voor je patiënt/cliënt

Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een sterker armoedebeleid. Het project Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’)  heeft potentieel om in gezondheidscrisissen als deze, maar ook in rustiger tijden, de eerstelijnszorg te ondersteunen om vooral kwetsbare bevolkingsgroepen een betere zorg te bieden! Heb je cliënten/patiënten die ondersteuning kunnen gebruiken? Doe dan een aanvraag via https://chwgent.be/

Trefdag Zelfzorg 2021: het belang van lotgenotencontact

De Trefdag Zelfzorg kon door de Corona-pandemie niet doorgaan in 2020 en moest tot 2 keer toe worden verplaatst. Plazzo stelde alles in het werk om een nieuwe datum vast te leggen met behoud van programma en aanwezigheid van Minister Beke. De Trefdag voor alle Oost-Vlaamse zelfzorgverenigingen gaat door op donderdagvoormiddag 29 april 2021. Het thema voor input en interactie is het belang van lotgenotencontact. Meer informatie en inschrijven.

WATWAT en ED TV

ED TV, zo heet het nieuwe digitale platform voor jongeren dat gevoelige onderwerpen als seks, alcohol, drugs en pesten beter bespreekbaar wil maken. Naast een chatfunctie en een forum wordt er vooral ingezet op online video's. Daarin vertellen jongeren, influencers en bekende Vlamingen over onderwerpen waar vaak nog een taboe op rust. Het volledige artikel hierover kan je hier lezen. WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Meer over WAT WAT kan u via deze link terugvinden.

Word chatvrijwilliger bij de Zelfmoordlijn

Tegen eind 2021 wil de Zelfmoordlijn zowel de openingsuren van de chat als haar aantal chatvrijwilligers verdubbelen. Via deze pagina leer je meer over wat je doet als chatvrijwilliger, en kan je je ook gelijk aanmelden.

Een waaier aan webinars

1. Aanbod webinars en of digitale workshops voor hulpverleners vanuit RADAR - 2. Gratis webinar pscyhologische ondersteuning voor gendervariante kinderen en jongeren, vanuit het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent (3/12). Inschrijvingslink kan je hier vinden - 3. Gratis webinars rond participatie van kinderen en jongeren in de GGZ vanuit de FOD volksgezondheid (7/12, 12/1 en 11/2). 

Zorg als hulpverlener voor jezelf en voor elkaar

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op het online platform De ZorgSamen vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.

Trefdag Zelfzorg 18 november 2020 - uitgesteld naar voorjaar 2021

Omwille van de strengere maatregelen en de nog steeds stijgende coronacijfers vinden we het niet aangewezen om met meerdere mensen live bijeen te komen, ook al nemen we de nodige (extra) veiligheidsmaatregelen. Bovendien was het de bedoeling van de Trefdag Zelfzorg om ervaringen uit te wisselen rond lotgenotencontact en dit lijkt ons quasi onmogelijk zonder 'echte' interactie. We stellen de Trefdag Zelfzorg van 18 november 2020 dan ook uit naar het voorjaar 2021. We houden je op de hoogte van zodra er een nieuwe datum voorhanden is. 

Inspiratiegids 'Samen tegen Corona'

De inspiratiegids ‘Samen tegen Corona’ biedt een antwoord op de complexe informatiestroom van de afgelopen maanden en geeft een handig overzicht van betrouwbare bronnen, campagnes, goede voorbeelden, methodieken en materialen. Om het navigeren te vergemakkelijken werd alle informatie gerangschikt per doelgroep. De meest recente versie van de gids is steeds te downloaden op de website van Vlaamse Logos.

Verlenging terugbetaling Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) willen jullie informeren dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 alsook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Hierbij toegevoegd ook het verwijsformulier waarmee u kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen naar een eerstelijnspsycholoog kunt verwijzen.  Het template “Zorgcommunicatie voor eerstelijnspsychologische zorg”  is terug te vinden via deze link. Bijkomend zijn de, in het kader van COVID-19, genomen tijdelijke maatregelen verder van kracht. Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Anna-Katharina Simon (Anna-katharina.simon@pakt.be) of Eva De Schryver (Eva.DeSchryver@pakt.be).

GRIP stelt voor: #inclusie#werk

Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Toch zijn er veel inspirerende verhalen. Benieuwd naar deze verhalen? Ontdek ze hier.

Kom op afspraak aan de loketten van Stad Gent

Een fysiek bezoek aan de loketten van het AC Zuid, de dienstencentra Burgerzaken, en het Mobiliteitsbedrijf kan vanaf 1 oktober 2020 enkel op afspraak. Zo blijft het veilig in tijden van corona en is aanschuiven in een volle wachtzaal voorgoed voorbij. Een afspraak boeken kan via de website afspraken.gent.be, via het contactcenter Gentinfo of ter plaatse aan de onthaalbalie of de loketten.

Nieuw: nieuwsbrief voor Gentse mantelzorgers

Ben je mantelzorger en blijf je graag op de hoogte over activiteiten, dienstverlening en andere nieuwigheden in het Gentse? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maximaal 4 keer per jaar.

De nieuwsbrief - editie september kan je hier lezen.

Onderzoek - wachttijden psychische hulp

De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg onderzoekt i.s.m. de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) hoe lang mensen moeten wachten op verschillende vormen van psychologische hulp, en hoe die wachttijd beleefd wordt. Het onderzoek bestaat uit een online, anonieme vragenlijst en duurt ongeveer 10 minuutjes. Doe je mee? Vul de vragenlijst in en deel de oproep met je netwerk.

Erkenning mantelzorgstatuut vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Meer informatie betreffende deze erkenning kan u hier terugvinden.

Online epilepsiecafés

Nu COVID-19 ervoor zorgt dat we onze contacten moeten beperken, heeft Epilepsie Liga besloten om in 2020 geen fysieke bijeenkomsten meer te organiseren. Als alternatief worden er digitale bijeenkomsten voorzien.
Interesse? Ontdek het hier!

Nieuwsbrief VIVEL 15 juli 2020

Save the date NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag

Op 12 oktober 2021 organiseren SIG en de NAH Liga voor het eerst een congres samen in Beveren. Meer info. Noteer alvast de datum